O nás

Náš status

Centrum pro konceptuální modelování je centrum excelence na Fakultě informačních technologií (FIT) Českého vysokého učení technického v Praze. Jádro skupiny je tvořeno členy Katedry softwarového inženýrství (KSI), nicméně úzce spolupracujeme s ostatními fakultami, především s Fakultou elektrotechnickou (FEL). Spolupracujeme též s řadou partnerů.

Naše vize

Být top partnerem pro výzkum a praxi v oblasti konceptuálního modelování. Na hlavní stránce najdete ideu, proč jsme nadšeni konceptuálním modelováním. Jelikož tato oblast není zatím pro širokou odbornou veřejnost dostatečně známá, naše vize je též přispět širšímu pochopení důležitosti a významu konceptuálního modelování.

Co děláme

Zabýváme se metodikami a nástroji pro modelování komplexních realit (tzv. domén) na konceptuální úrovni. Zajímají nás metodiky, které

 • Jsou položeny na pevných formálních základech.
 • Mají vysokou výrazivost.
 • Jsou praktické pro použití v praxi.
 • Mají vysoký potenciál vytvořit pozitivní pákový efekt, pokud jsou správně použity.

Zabýváme se dále transformacemi modelů, především do softwarových implementací, které jsou silnou stránkou Fakulty. Zajímají nás též konceptuálně-orientované programovací jazyky.

Doporučujeme shlédnout fascinující přednášku Breta Victora Inventing on Principle. Náš přístup je v souladu s Victorovým pohledem na excelenci v inovacích.

Jádro týmu (v abecedním pořadí)

Ing. Jan Blizničenko
Ing. Jan Blizničenko
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Mgr. Ondřej Dvořák
Mgr. Ondřej Dvořák
Ing. Vojtěch Knaisl
Ing. Vojtěch Knaisl
 • ELIXIR - Data Stewardship Wizard
 • Funkcionální programování, Haskell
Prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Bc. Tereza Machačová
Bc. Tereza Machačová
 • Semantické modely datových sad
 • Data Management Planning
 • Výuka BI-KOM
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
 • Vedoucí CCMi
 • Research networking
 • Industry networking
 • Expert na metodiky a nadšenec do programování
 • Výzkumný pracovník a vyučující na Fakultě informačních technologií
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Ing. Marek Skotnica
Ing. Marek Skotnica
Ing. Jan Slifka
Ing. Jan Slifka
 • ELIXIR - Data Stewardship Wizard
 • Funkcionální programování, Elm
Ing. Marek Suchánek
Ing. Marek Suchánek
 • Web master & server admin
 • Programování v Haskell, vývoj webových aplikací
 • Konceptuální modelování a formální specifikace
Ing. David Šenkýř
Ing. David Šenkýř
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.

Čestní členové (v abecedním pořadí)

Prof. Joseph Barjis
Prof. Joseph Barjis
Prof. Dr. Jan L. G. Dietz
Prof. Dr. Jan L. G. Dietz
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.
Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Studenti (abecedně)

 • Ondřej Král (FIT ČVUT): Konceptuální modelování v OntoUML

Členství

Jsme aktivními členy:

Spolupracovníci

Absolventi (v abecedním pořadí)