O nás

Náš status

Centrum pro konceptuální modelování je centrum excelence na Fakultě informačních technologií (FIT) Českého vysokého učení technického v Praze. Jádro skupiny je tvořeno členy Katedry softwarového inženýrství (KSI), nicméně úzce spolupracujeme s ostatními fakultami, především s Fakultou elektrotechnickou (FEL). Spolupracujeme též s řadou partnerů.

Naše vize

Být top partnerem pro výzkum a praxi v oblasti konceptuálního modelování. Na hlavní stránce najdete ideu, proč jsme nadšeni konceptuálním modelováním. Jelikož tato oblast není zatím pro širokou odbornou veřejnost dostatečně známá, naše vize je též přispět širšímu pochopení důležitosti a významu konceptuálního modelování.

Co děláme

Zabýváme se metodikami a nástroji pro modelování komplexních realit (tzv. domén) na konceptuální úrovni. Zajímají nás metodiky, které

 • Jsou položeny na pevných formálních základech.
 • Mají vysokou výrazivost.
 • Jsou praktické pro použití v praxi.
 • Mají vysoký potenciál vytvořit pozitivní pákový efekt, pokud jsou správně použity.

Zabýváme se dále transformacemi modelů, především do softwarových implementací, které jsou silnou stránkou Fakulty. Zajímají nás též konceptuálně-orientované programovací jazyky.

Doporučujeme shlédnout fascinující přednášku Breta Victora Inventing on Principle. Náš přístup je v souladu s Victorovým pohledem na excelenci v inovacích.

Jádro týmu (v abecedním pořadí)

Bc. Jan Blizničenko
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Prof. Dr. Jan L. G. Dietz
Prof. Dr. Jan L. G. Dietz
Mgr. Ondřej Dvořák
Mgr. Ondřej Dvořák
Ing. Lukáš Janeček
Ing. Lukáš Janeček
Bc. Vincenc Kolařík
Prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Ing. Daniel Matocha, MSc.
Ing. Martin Molhanec, CSc.
 • Research networking
 • Industry networking
 • Průmyslové aplikace
 • Výzkumný pracovník a vyučující na Fakultě elektrotechnické
Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Ing. Robert Pergl, Ph.D.
 • Vedoucí CCMi
 • Research networking
 • Industry networking
 • Expert na metodiky a nadšenec do programování
 • Výzkumný pracovník a vyučující na Fakultě informačních technologií
Mgr. Martin Podloucký
Mgr. Martin Podloucký
Ing. Zdeněk Rybola
Ing. Zdeněk Rybola
Ing. Marek Skotnica
Ing. Marek Skotnica
Ing. Marek Suchánek
Ing. Marek Suchánek
 • Web master & server admin
 • Programování v Haskell, vývoj webových aplikací
 • Konceptuální modelování a formální specifikace
Ing. Adam Šenk
Ing. Adam Šenk
Ing. David Šenkýř
Ing. David Šenkýř
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Bc. Peter Uhnák
Bc. Peter Uhnák
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Ing. Dana Vynikarová
Ing. Dana Vynikarová

Čestní členové (v abecedním pořadí)

Prof. Joseph Barjis
Prof. Joseph Barjis
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.
Patrik Janda
 • Projektový management
Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Studenti (abecedně)

 • Lukáš Komárek (FIT ČVUT)
 • Roman Lánský
 • Bc. David Šenkýř (FIT ČVUT)
 • Alžběta Zyková (FIT ČVUT): implementace orchestrace BORM

Členství

membership_collage Jsme aktivními členy:

Spolupracovníci

Absolventi (v abecedním pořadí)