DEMO

Zaměření

DEMO je zkratka pro ‘Design & Engineering Methodology for Organizations‘ — je to tedy metodika k návrhu, (re)inženýringu a implementaci pro organizace a sítě organizací. .

Silné stránky

  • DEMO má pevné teoretické základy (podstata organizace)
  • DEMO obsahuje modely vhodné pro strategické diskuze s managementem, stejně jako více technické modely
  • Kompaktní modely: DEMO vede k odfiltrování irelevantních informací
  • DEMO ve velmi silné v podpoře konzistence modelů
  • Metodika vede k úplnosti modelu (ve smyslu, že není nic přehlédnuto)
  • DEMO modely jsou objektivní: zaručují reprodukci modelů nezávislou na modelářích

Více informací můžete najít na http://www.demo.nl/methodology.

Slabé stránky

  • Ačkoliv výsledky vypadají jednoduše, slavné “jednoduché není snadné” platí pro DEMO dvojnásob. Potřebujete trénovaného (a ideálně certifikovaného) analytika, aby byla práce odvedena dobře.
  • Nedostatek DEMO nástrojů; to se ale snad brzy zlepší společným úsilím CIAO! network (jehož se CCMi také účastní).

Původ

Počátky této metodiky sahají do 80. let 20. století. Zakladatelem DEMO je prof. Jan Dietz z Delft University of Technology.

Naše referenční projekty

Některé další referenční projekty můžete najít na http://www.demo.nl/practical-case-studies.

Cenné informace z praxe jsou také prezentovány Dr. Stevenem van Kervelem v jeho přednášce na FIT. Prezentace je dostupná ke stažení.

Naše publikace

Zdroje (Zotero)