ELIXIR

ELIXIR-CZ logoInfrastruktura ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information) propojuje výzkumné infrastruktury pro skladování, zpracování a analýzu dat z živých věd (Life Sciences) distribuované v rámci Evropy. Reaguje na rostoucí potřeby výzkumné komunity, která generuje velký a exponenciálně rostoucí objem dat, která je třeba uchovávat, efektivně z nich extrahovat klíčové informace a zpřístupňovat. Česká republika se stala jedním z prvních členů konsorcia a v současné době je zapojena do řady aktivit v rámci konsorcia.

Naše role v ELIXIR

CCMi spolupracuje s Českým uzlem ELIXIR na ÚOCHB AV ČR a potažmo s celou infrastrukturou na zajímavých a především velmi prospěšných projektech ovlivňujících vědu v Evropě. Do těchto projektů se mohou zapojit i studenti v rámci nabízených závěrečných prací.

V současné době se naše spolupráce zabývá oblastí tvorby plánů a výuky Data Stewardship pomocí specializovaných dotazníků. Součástí projektu je transformování, uchování, validace, verzování a další manipulace s daty mindmapy s klíčovými otázkami při tvorbě DSP a dále pak jejich převedení do vlastního dotazníkového systému.

Více o naší práci v ELIXIR naleznete na elixir-czech.cz/platforms/interoperability.

Data Stewardship Wizard

Data Stewardship Wizard je profesionální open-source nástroj vyvíjený na FIT ČVUT. Slouží pro tvorbu plánů správy dat a je využívaný v různých evropských organizacích.

Publikace

Pergl, R., Hooft, R., Suchánek, M., Knaisl, V., & Slifka, J. (2019). “Data Stewardship Wizard”: A Tool Bringing Together Researchers, Data Stewards, and Data Experts around Data Management Planning. Data Science Journal, 18, 59. https://doi.org/10.5334/dsj-2019-059
Suchánek, M., Pergl, R., Hooft, R., & Van Gelder, C. (2018, June 6). Data Stewardship Wizard (poster). ELIXIR All Hands 2018, Berlin, Germany. https://doi.org/10.7490/f1000research.1115594.1
Slifka, J. (2018). Data Stewardship Portal: Webový Frontend [Master’s thesis, Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology]. https://dspace.cvut.cz/handle/10467/73980
Knaisl, V. (2018). Migration Tool for Data Stewardship Knowledge Model [Master’s thesis, Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology]. https://dspace.cvut.cz/handle/10467/73973
Suchánek, M., Pergl, R., & Hooft, R. (2017, November 15). Data Stewardship Portal (poster). ELIXIR CZ Annual Conference 2017, Třešť, Czech Republic. https://doi.org/10.7490/f1000research.1115691.1
Hooft, R., Pergl, R., & Suchánek, M. (2017, March 22). DM Planning Portal (poster). ELIXIR All Hands 2017, Rome, Italy. https://www.elixir-europe.org/events/elixir-all-hands-2017