ELIXIR

ELIXIR-CZ logoInfrastruktura ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information) propojuje výzkumné infrastruktury pro skladování, zpracování a analýzu dat z živých věd (Life Sciences) distribuované v rámci Evropy. Reaguje na rostoucí potřeby výzkumné komunity, která generuje velký a exponenciálně rostoucí objem dat, která je třeba uchovávat, efektivně z nich extrahovat klíčové informace a zpřístupňovat. Česká republika se stala jedním z prvních členů konsorcia a v současné době je zapojena do řady aktivit v rámci konsorcia.

Naše role v ELIXIR

CCMi spolupracuje s Českým uzlem ELIXIR na ÚOCHB AV ČR a potažmo s celou infrastrukturou na zajímavých a především velmi prospěšných projektech ovlivňujících vědu v Evropě. Do těchto projektů se mohou zapojit i studenti v rámci nabízených závěrečných prací.

V současné době se naše spolupráce zabývá oblastí tvorby plánů a výuky Data Stewardship pomocí specializovaných dotazníků. Součástí projektu je transformování, uchování, validace, verzování a další manipulace s daty mindmapy s klíčovými otázkami při tvorbě DSP a dále pak jejich převedení do vlastního dotazníkového systému.

Více o naší práci v ELIXIR naleznete na elixir-czech.cz/platforms/interoperability.