OpenCABE / OpenCASE

OpenCABE (dříve OpenCASE) je nástroj pro modelování pomocí metody BORM vyvinutý v CCMi s těmito vlastnostmi:

  • CABE (Computer-Aided Business Engineering) nástroj založený na platformě Eclipse.
  • Kompozice ORD modelů
  • Oddělení entit a elementů — viz Pergl, R. (2011)
  • Generování HTML reportů

Nástroj již není aktivně vyvíjen a je nahrazován platformou OpenPonk.

dynacase screenshot

Ke stažení

Publikace týkající se nástroje