OpenCABE / OpenCASE

OpenCABE (dříve OpenCASE) je nástroj pro modelování pomocí metody BORM vyvinutý v CCMi s těmito vlastnostmi:

  • CABE (Computer-Aided Business Engineering) nástroj založený na platformě Eclipse.
  • Kompozice ORD modelů
  • Oddělení entit a elementů — viz Pergl, R. (2011)
  • Generování HTML reportů

Nástroj již není aktivně vyvíjen a je nahrazován platformou OpenPonk.

dynacase screenshot

Ke stažení

Publikace týkající se nástroje

Pergl, R., & Tůma, J. (2012). OpenCASE - A tool for ontology-centred conceptual modelling. Lecture Notes in Business Information Processing, 112 LNBIP, 511–518.
Larionova, V. (2015). Discrete Simulation for the BORM Method in the OpenCABE Tool [Bachelor’s thesis, Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology]. https://dspace.cvut.cz/handle/10467/63143
Pergl, R. (2011). Modelling and Prototyping of Business Applications based on Multilevel Domain-Specific Language. Lecture Notes in Business Information Processing, 88, 173–191.