OpenCABE / OpenCASE

OpenCABE (dříve OpenCASE) je nástroj pro modelování pomocí metody BORM vyvinutý v CCMi s těmito vlastnostmi:

  • CABE (Computer-Aided Business Engineering) nástroj založený na platformě Eclipse.
  • Kompozice ORD modelů
  • Oddělení entit a elementů — viz Pergl, R. (2011)
  • Generování HTML reportů

Nástroj již není aktivně vyvíjen a je nahrazován platformou OpenPonk.

dynacase screenshot

Ke stažení

Publikace týkající se nástroje

Pergl, R., & Tůma, J. (2012). OpenCASE - A tool for ontology-centred conceptual modelling. Lecture Notes in Business Information Processing, 112 LNBIP, 511–518.
Larionova, V. (2015). Discrete Simulation for the BORM Method in the OpenCABE Tool (bachelor’s thesis). Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology. Retrieved from https://dspace.cvut.cz/handle/10467/63143
Pergl, R. (2011). Modelling and Prototyping of Business Applications based on Multilevel Domain-Specific Language. In Lecture Notes in Business Information Processing (Vol. 88, pp. 173–191). London, UK.