BPMN

 • Business Process Model and Notation je sada pravidel a principů pro znázornění business procesů pomocí diagramů
 • Původně vyvinuto institutem BPMI, poté převzato skupinou OMG

bpmn_poster_part

 

Převzato z referenční plachy

Silné stránky

 • Standard pro modelování podnikových procesů (ISO/IEC 19510:2013)
 • Lidé z businessu mu snadno porozumí
 • Umožňuje zachycení technických detailů — 3 úrovně modelu:
  • descriptive (struktura procesu)
  • analytical (analýza, zahrnuje detaily)
  • executable (umožnění spouštění procesu)
 • Existuje řada nástroju pro tvorbu diagramů, validaci, simulaci i orchestraci procesů
 • Notace čistě pro zachycení business procesů (ne jako UML)

Slabé stránky

 • Nemá stavy a aktivity jako například BORM
 • Poměrně složitá specifikace a notace (přes 500 stran standard a přes 100 grafických prvků) může vést ke špatnému pochopení a tvorbě chybných modelů
 • Je potřeba si stanovit vlastní metodiku tvorby modelu
 • Každý analytik může vytvořit trochu jiný model stejného procesu

Více se dočtete na bpmn.orgomg.org nebo wikipedii