BORM

BORM v kostce

Zaměření

BORM je zkratka pro Business Objects Relation Modelling. Je to komplexní metoda pro stavbu procesně-intenzivních business konceptuálních modelů. Zaměřuje se na překonání propasti mezi business inženýrstvím a softwarovým inženýrstvím.

Silné stránky

 • Velmi jednoduchá notace, kterou snadno pochopí i uživatel mimo technickou oblast
 • Objektově-orientovaný přístup
 • Efektivní koncepty business inženýrství — zprávy, koncepty a transformace diagramů.
 • Podporuje MDA
 • Silný formální podklad (komunikující konečné automaty)

Slabé stránky

 • Žádná standardizace (není v souladu s OMG standardem).
 • Metoda je v praxi téměř neznámá a dnes již (bohužel) historická.

Původ

Metoda je vyvíjena od roku 1993. Vznikla jako projekt VAPPIENS financovaný British Council. Vývoj byl podporován poradenskou společností Deloitte od roku 1996, kdy se začala používat pro velké poradenské projekty. Dnes je metoda dále vyvíjena členy CCMi, prof. Vojtěch Merunka je jedním z původních autorů.

Naše referenční projekty

 • Metoda byla úspěšně použita členy CCMi v Deloitte Advisory Czech Republic v rámci velkých projektů pro Českou poštu, energetiku, telekomunikační společnosti, aerolinky a další klienty.
 • Modelování business procesů na FIT ČVUT.
 • Projekt správy dat obchodních položek pro přední české supermarkety: 2 projekty pro GS1 Czech Republic.
 • Modelování procesů ochrany před povodněmi — Projekt NAKI “Ochrana kulturního dědictví před povodněmi”: projekt financovaný Ministerstvem kultury České republiky

Zdroje (Zotero)