UML

UML logo

 • Unified Modeling Language je nejčastěji používanou specifikací OMG
 • Grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci SW systémů

Silné stránky

 • Pokrývá celý životní cyklus vývoje SW velkým množstvím diagramů rozdělených do dvou základních skupin:
  • Diagramy struktury
  • Diagramy chování (a interakce)
 • Existuje velké množství nástrojů podporující UML
 • Umožňuje rozšíření notace o stereotypy, které se ale mohou proměnit i ve slabou stránku (níže)
 • UML se používá v naprosté většině SW projektů

Slabé stránky

 • Využívá relativně malého počtu různých grafických prvků na velký počet různých konceptů
 • Různé věci v diagramu, které znamenají něco velmi odlišného vypadají stejně až na použitý stereotyp
 • Není vhodný pro konceptuální modelování business domén (i když je k tomu často používán)

Více přímo na uml.orguml-diagrams.org nebo wikipedii

Naše publikace