Doktorské studium

Nabízíme doktorské studium na FIT ČVUT zaměřené na témata CCMi. Témata pro doktorské práce máme prakticky v každé oblasti, které se věnujeme. Níže najdete speciální rámcové okruhy. Uvítáme i Vaše témata, o kterých si myslíte, že jsou v souladu s vědecko-výzkumným zaměřením CCMi.

Leveraging Software Engineering for Enterprise Engineering

Enterprise Engineering (EE) představuje inženýrský přístup k budování a optimalizaci rozsáhlých podnikových struktur a procesů. Software Engineering (SE) je disciplína, která se zabývá budováním informačních a ostatních typů softwarových systémů, čímž podporuje cíle Enterprise engineering, zatímco samotné EE je postaveno jako implementačně nezávislé, tj. např. proces může být implementován lidskými silami či informačními technologiemi bez újmy na obecnosti. Softwarové systémy nicméně vynikají řadou specifických vlastností, které jsou jinými lidskými i technickými prostředky nedosažitelné, především vysokou mírou automatizace, flexibilitou, všudypřítomností a obrovskou kapacitou jak výpočetní, tak pamě’tovou.

Toto rámcové téma zastřešuje identifikaci, prozkoumání a formulaci různých možností, jakým způsobem efektně podporovat EE pomocí SE. Téma rozvíjí expertní roli FIT ve společenství zaměřeném na EE Ciao! network a též spolupráci s partnerskou firmou Formetis.

Do tohoto rámcového téma spadají mj. i následující užší témata:

  • Validace a simulace jakožto způsoby zajištění kvality SW — Využití různých druhů validací, vizualizací a simulací pro zvýšení kvality sofwarových produktů, zlevnění vývoje, apod.
  • Process mining — dolování znalostí z operativních procesních dat. Jedná se o přístup “zdola nahoru”, zatímco většina konceptuálních přístupů postupuje “shora dolů”. Tématem výzkumu je propojení těchto dvou přístupů.
  • Orchestrace a automatizace procesů

Dynamické evolvabilní softwarové systémy

Evolvabilita velkých softwarových systémů v horizontu desítek let představuje stále velkou výzvu současného softwarového inženýrství. Výzkum může být zaměřen více teoreticky (metodicky) či více implementačně. Jedná se o výzkum ve spolupráci s partnerskou Univerzitou v Antwerpách.

Generativní programování

Automatizované generování kódu ze specifikace představuje lákavý způsob efektního vývoje softwarových systémů. Existuje řada přístupů a pokusů, které však naráží na různá omezení a v praxi se zatím z různých důvodů příliš neprosadila. Každý posun v tomto tématu představuje důležitý posun v softwarovém inženýrství. Výzkum ve spolupráci s partnerskou firmou Codiscent.

Inteligentní CASE nástroje pro podporu MDE

Podpůrné nástroje pro softwarové inženýrství, nebo-li CASE nástroje představují klíčový faktor úspěšnosti přístupu Model-Driven Engineering. Současné nástroje nejsou schopny pokrýt výzvy MDE v praxi, především dvoucestnost a nutnost jisté inteligence.