Nástroje

Zajímáme se o vývoj software nástrojů jak pro výzkum, tak i průmysl.
Právě intenzivně pracujeme na vývoji těchto nástrojů:

Co to vlastně je CASE nástroj?

CASE je zkratkou pro Computer-Aided Software Engineering. CASE nástroje jsou tedy takové nástroje, které podporují softwarové inženýrství v různých stádiích životního cyklu od analýzy a návrhu, přes implementaci a testování až po údržbu.

Existují ještě ale CABE, tedy Computer-Aided Business Engineering, nástroje, které podporují business inženýrství. Některé nástroje mohou být obojím, tedy CABE i CASE. Například nástroj OpenCASE lze použít k podpoře softwarového i business inženýrství.