Nabídka závěrečných prací

Většina konkrétních témat je uveřejněna vedoucími (viz O nás) na fakultním serveru Závěrečné práce. Zde najdete okruhy, ze kterých je možné vyrábět témata dle individuální domluvy — těžiště návrh/implementace, výběr programovacího jazyka, apod.). Z většiny témat lze též lze vytvořit varianty pro různé studijní obory. Pokud vás téma zaujme, kontaktujte uvedeného garanta (nemusí se shodovat s budoucím vedoucím práce), který s vámi rád probere detaily.

Obecné

Následující témata CCMi jsou aktuálně ve fakultním systému Závěrečné práce. Následující záložky filtrují specifické okruhy.

Využití Data Stewardship Wizard pro tvorbu právních dokumentů Bakalářská
Rezervace: 0/1
Zadavatel: Ing. Jan Slifka
Simulace BORM diagramů v OpenPonk Diplomová
Rezervace: 0/3
Simulace BORM diagramů v OpenPonk Bakalářská
Rezervace: 0/3
Transformace OntoUML modelů do UML a relačního datového schématu Diplomová
Rezervace: 0/2
Transformace OntoUML modelů do UML a relačního datového schématu Bakalářská
Rezervace: 0/2
Open-source prostředí pro návrh ontologických modelů Diplomová
Rezervace: 0/1
Generování blockchain smart kontraktů technologie Hyperledger z modelů DasContract Diplomová
Rezervace: 0/1
OpenPonk: vektorový grafický editor s podporou pravidel Diplomová
Rezervace: 0/2
Vývoj nástroje pro vzdálenou správu klientů Bakalářská
Rezervace: 0/3
Generování blockchain kontraktů v jazyce Plutus z modelů Das Contract Diplomová
Rezervace: 0/2
Využití OpenPonk pro výzkum konceptuálního modelování v inženýrství podniků Diplomová
Rezervace: 1/2
Využití OpenPonk pro výzkum konceptuálního modelování v inženýrství podniků Bakalářská
Rezervace: 0/2
Vyhledávání v konceptuálních modelech Diplomová
Rezervace: 1/3
Vyhledávání v konceptuálních modelech Bakalářská
Rezervace: 1/3
OpenPonk: vektorový grafický editor s podporou pravidel Bakalářská
Rezervace: 1/2
OpenPonk: Generování SQL DDL z databázového modelu Diplomová
Rezervace: 0/3
OpenPonk: Implementace transformace z OntoUML do databázového modelu Diplomová
Rezervace: 0/3
Rozvoj platformy OpenPonk Bakalářská
Rezervace: 0/4
Implementace CASE nástroje pro metodiku UWE Diplomová
Rezervace: 0/1
Rozvoj platformy OpenPonk Diplomová
Rezervace: 1/4

OpenPonk

Témata zaměřená na rozvoj platformy OpenPonk.

Simulace BORM diagramů v OpenPonk Diplomová
Rezervace: 0/3
Simulace BORM diagramů v OpenPonk Bakalářská
Rezervace: 0/3
Transformace OntoUML modelů do UML a relačního datového schématu Diplomová
Rezervace: 0/2
Transformace OntoUML modelů do UML a relačního datového schématu Bakalářská
Rezervace: 0/2
OpenPonk: vektorový grafický editor s podporou pravidel Diplomová
Rezervace: 0/2
Využití OpenPonk pro výzkum konceptuálního modelování v inženýrství podniků Diplomová
Rezervace: 1/2
Využití OpenPonk pro výzkum konceptuálního modelování v inženýrství podniků Bakalářská
Rezervace: 0/2
Vyhledávání v konceptuálních modelech Diplomová
Rezervace: 1/3
Vyhledávání v konceptuálních modelech Bakalářská
Rezervace: 1/3
OpenPonk: vektorový grafický editor s podporou pravidel Bakalářská
Rezervace: 1/2
OpenPonk: Generování SQL DDL z databázového modelu Diplomová
Rezervace: 0/3
Podpora standardu BPMN na platformě OpenPonk Bakalářská
Rezervace: 2/3
OpenPonk: Implementace transformace z OntoUML do databázového modelu Diplomová
Rezervace: 0/3
Rozvoj platformy OpenPonk Bakalářská
Rezervace: 0/4
Implementace CASE nástroje pro metodiku UWE Diplomová
Rezervace: 0/1
Rozvoj platformy OpenPonk Diplomová
Rezervace: 1/4

ELIXIR

Následující témata týkající se ELIXIR jsou aktuálně ve fakultním systému Závěrečné práce:

Normalized Systems

Následující témata se týkají Normalizovaných systémů a jsou vypisovaná ve spolupráci s University of Antwerp. NS jsou náplní přemětu MI-NSS, nicméně jeho absolvování není nutnou prerekvizitou. Celkový kontext a další, dosud „zrající“ nápady jsou v tomto dokumentu.

Reverzní inženýrství rozšířených open-source systémů Bakalářská
Rezervace: 1/3
Reverzní inženýrství rozšířených open-source systémů Diplomová
Rezervace: 0/3
Normalized Systems Expanders pro vybrané technologie Bakalářská
Rezervace: 0/3
Systém pro analýzy modelů normalizovaných systémů Diplomová
Rezervace: 0/3
Normalizovaný systém pro podporu PhD studia Diplomová
Rezervace: 0/1
UML modely expandované z normalizovaných systémů Diplomová
Rezervace: 0/1
Expandování dokumentace normalizovaných systémů Diplomová
Rezervace: 0/2
Normalized Systems Expanders pro vybrané technologie Diplomová
Rezervace: 0/5

Speciální okruhy

Projekty pro Pharo komunitu

http://gsoc.pharo.org/

Témata ve spolupráci s firmou ForMetis

Jedná se o témata týkající se metody DEMO pod vedením odborníků z firmy ForMetis. V tuto chvíli nabízíme dva okruhy témat:

  1. Spolupráce na vývoji DEMO Engine — téma pro zdatné programátory .NET. Úspěšné práce jsou honorovány zajímavými stipendii.
  2. Spolupráce na iniciativě GRC (Governance, Risk and Compliance) — jedná se o aplikování metody DEMO v této oblasti, která je velmi důležitá např. pro velké finanční instituce. Náplní je modelování regulačních předpisů (Sarbanes Oxley, BASEL 2, apod.) a frameworků pro řízení IT (ITIL, Cobit).
  3. Transformace DEMO modelů do dalšich notací a naopak.

Kontakt: Ing. Marek Skotnica