Nabídka závěrečných prací

Většina konkrétních témat je uveřejněna vedoucími (viz O nás) na fakultním serveru Závěrečné práce. Zde najdete okruhy, ze kterých je možné vyrábět témata dle individuální domluvy — těžiště návrh/implementace, výběr programovacího jazyka, apod.). Z většiny témat lze též lze vytvořit varianty pro různé studijní obory. Pokud vás téma zaujme, kontaktujte uvedeného garanta (nemusí se shodovat s budoucím vedoucím práce), který s vámi rád probere detaily.

Obecné

Následující témata CCMi jsou aktuálně ve fakultním systému Závěrečné práce:

Transformace OntoUML modelu do jeho realizace v relační databázi pro platformu OpenPonk Diplomová
Rezervace: 0/1
Tvorba ontologií pro bioinformatiku Diplomová
Rezervace: 0/1
Tvorba ontologií pro bioinformatiku Bakalářská
Rezervace: 0/1
Rozvoj platformy OpenPonk Bakalářská
Rezervace: 1/4
Implementace CASE nástroje pro metodiku UWE Diplomová
Rezervace: 0/1
Implementace CASE nástroje pro metodiku UWE Bakalářská
Rezervace: 0/1
Efektivní dotazování nad databází PubChem Bakalářská
Rezervace: 0/1
WYSIWYG tvorba webových formulářů Bakalářská
Rezervace: 0/1
Zlepšení uplatnitelnosti DEMO modelování na platformě OpenPonk Diplomová
Rezervace: 0/2
Webový nástroj pro kolaborativní editaci textů s využítím Seaside frameworku Bakalářská
Rezervace: 0/1
Webový nástroj pro kreslení UML diagramů tříd s využitím HTML canvas a Seaside frameworku Bakalářská
Rezervace: 0/1
Podpora debuggování složitých datových struktur pro Javascript Diplomová
Rezervace: 0/2
Podpora debuggování složitých datových struktur pro Haskell Diplomová
Rezervace: 1/2
Portace GemTools do Pharo 5 Bakalářská
Rezervace: 0/2
Aplikace pro posílání zpráv a správu úkolů založená na teorii PSI Diplomová
Rezervace: 1/3
Správa a generování CV Bakalářská
Rezervace: 0/2
Rozvoj platformy OpenPonk Diplomová
Rezervace: 1/4
Refaktoring kódu pomocí projektivních technologií firmy Codiscent Diplomová
Rezervace: 0/2
Refaktoring kódu pomocí projektivních technologií firmy Codiscent Bakalářská
Rezervace: 0/2

ELIXIR

Následující témata týkající se ELIXIR jsou aktuálně ve fakultním systému Závěrečné práce:

Tvorba ontologií pro bioinformatiku Diplomová
Rezervace: 0/1
Tvorba ontologií pro bioinformatiku Bakalářská
Rezervace: 0/1
Efektivní dotazování nad databází PubChem Bakalářská
Rezervace: 0/1

Speciální okruhy

Dále nabízíme tyto speciální okruhy pro témata závěrečných prací (kontaktujte příslušnou osobu):

Vývoj modelovací platformy DynaCASE

Jedná se o projekt open-source platformy pro konceptuální modelování a softwarové implementace. Více viz DynaCASE.

Projekty pro Pharo komunitu

http://gsoc.pharo.org/

Témata ve spolupráci s firmou ForMetis

Jedná se o témata týkající se metody DEMO pod vedením odborníků z firmy ForMetis. V tuto chvíli nabízíme dva okruhy témat:

  1. Spolupráce na vývoji DEMO Engine — téma pro zdatné programátory .NET. Úspěšné práce jsou honorovány zajímavými stipendii.
  2. Spolupráce na iniciativě GRC (Governance, Risk and Compliance) — jedná se o aplikování metody DEMO v této oblasti, která je velmi důležitá např. pro velké finanční instituce. Náplní je modelování regulačních předpisů (Sarbanes Oxley, BASEL 2, apod.) a frameworků pro řízení IT (ITIL, Cobit).
  3. Transformace DEMO modelů do dalšich notací a naopak.

Kontakt: Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Témata ve spolupráci s firmou Codiscent

Jedná se o více technicky zaměřená témata. Firma Codiscent rozvíjí špičkovou technologii dynamických šablon, které umožňují generovat “cokoliv z čehokoliv”, např. Java třídy z SQL tabulek a naopak. Můžete prostudovat prezentaci a CodiScent Technology and Methodology.

Kontakt: Mgr. Ondřej Dvořák

Aspektově-orientované programování pomocí Projektivních technologií firmy Codiscent
(Aspect-Oriented Programming using Codiscent’s Projective Technologies)

Separation of cross-cutting concerns on a source code level provides a way how to increase a modularity of software. A programming paradigm that targets such a design is called aspect-oriented programming (AOP) and its typical application is logging or tracing.

One of the promising approaches to implement AOP patterns is a code projection using Codiscent’s reverse engineering and generative software (RES and GES, commonly named Projective Technologies, PT).

The objective of this thesis is to design and implement an aspect-oriented programming framework using PT. The framework will be generally designed independently on the specific programming language. Perform a short review of AOP and PT. Design a general AOP framework in PT. Select a sample programming language together with your supervisor and Implement AOP using PT. Demonstrate the solution (logging, tracing, try-catch blocks). Formulate the conclusions.

Kontakt: Mgr. Ondřej Dvořák