Nabídka závěrečných prací

Většina konkrétních témat je uveřejněna vedoucími (viz O nás) na fakultním serveru Závěrečné práce. Zde najdete okruhy, ze kterých je možné vyrábět témata dle individuální domluvy — těžiště návrh/implementace, výběr programovacího jazyka, apod.). Z většiny témat lze též lze vytvořit varianty pro různé studijní obory. Pokud vás téma zaujme, kontaktujte uvedeného garanta (nemusí se shodovat s budoucím vedoucím práce), který s vámi rád probere detaily.

Obecné

Následující témata CCMi jsou aktuálně ve fakultním systému Závěrečné práce. Následující záložky filtrují specifické okruhy.

Automatizovaná transformace DEMO modelů do BPMN Diplomová
Rezervace: 0/3
Automatizovaná transformace DEMO modelů do BPMN Bakalářská
Rezervace: 0/3
Aplikace chytrých kontraktů ve veřejném sektoru Diplomová
Rezervace: 0/1
Informační systém pro podporu vědecké spolupráce Diplomová
Rezervace: 0/5
Open-source modelovací prostředí pro návrh blockchain kontraktů Diplomová
Rezervace: 0/2
Generování blockchain kontraktů pro Hyperledger Fabric z procesních modelů DEMO Diplomová
Rezervace: 0/2
Generování blockchain kontraktů v jazyce Plutus z procesních modelů DEMO Diplomová
Rezervace: 0/2
Generování blockchainových kontraktů v jazyce Solidity z procesních modelů DEMO Diplomová
Rezervace: 0/2
Využití OpenPonk pro výzkum konceptuálního modelování v inženýrství podniků Diplomová
Rezervace: 1/2
Využití OpenPonk pro výzkum konceptuálního modelování v inženýrství podniků Bakalářská
Rezervace: 0/2
Nástroje pro vytváření tripletů Diplomová
Rezervace: 0/2
Nástroje pro vytváření tripletů Bakalářská
Rezervace: 0/2
Porovnání datových anotací s mělkým a hlubokým významem (zní to v češtině divně, co?) Diplomová
Rezervace: 1/2
Porovnání datových anotací s mělkým a hlubokým významem (zní to v češtině divně, co?) Bakalářská
Rezervace: 0/2
Migrace software HRWorks z VisualWorks do Pharo Diplomová
Rezervace: 0/5
Migrace software HRWorks z VisualWorks do Pharo Bakalářská
Rezervace: 0/5
Změnové řízení procesních modelů Diplomová
Rezervace: 1/2
Automatické vytěžování procesních modelů DEMO Diplomová
Rezervace: 0/2
Open-source prostředí pro návrh DEMO modelů Diplomová
Rezervace: 0/2
Normalizované Systémy: Workflow Orchestration ve Pharo Diplomová
Rezervace: 0/3
Aplikování teorie Normalizovaných systémů pro Business Intelligence systémy Diplomová
Rezervace: 0/4
Normalizované systémy: inspekce kvality kódu Diplomová
Rezervace: 0/4
Vyhledávání v konceptuálních modelech Diplomová
Rezervace: 0/3
Vyhledávání v konceptuálních modelech Bakalářská
Rezervace: 0/3
OpenPonk: vektorový grafický editor s podporou pravidel Bakalářská
Rezervace: 1/2
OpenPonk: implementace myšlenkových map Bakalářská
Rezervace: 1/2
OpenPonk: implementace myšlenkových map Diplomová
Rezervace: 0/2
OpenPonk: Generování SQL DDL z databázového modelu Diplomová
Rezervace: 0/3
OpenPonk: Implementace transformace z OntoUML do databázového modelu Diplomová
Rezervace: 0/3
Rozvoj platformy OpenPonk Bakalářská
Rezervace: 0/4
Implementace CASE nástroje pro metodiku UWE Diplomová
Rezervace: 0/1
Implementace CASE nástroje pro metodiku UWE Bakalářská
Rezervace: 0/1
Zlepšení uplatnitelnosti DEMO modelování na platformě OpenPonk Diplomová
Rezervace: 1/2
Podpora debuggování složitých datových struktur pro Javascript Diplomová
Rezervace: 0/2
Podpora debuggování složitých datových struktur pro Haskell Diplomová
Rezervace: 1/2
Aplikace pro posílání zpráv a správu úkolů založená na teorii PSI Diplomová
Rezervace: 1/3
Správa a generování CV Bakalářská
Rezervace: 1/3
Rozvoj platformy OpenPonk Diplomová
Rezervace: 1/4
Refaktoring kódu pomocí projektivních technologií firmy Codiscent Diplomová
Rezervace: 0/2
Refaktoring kódu pomocí projektivních technologií firmy Codiscent Bakalářská
Rezervace: 0/2

OpenPonk

Témata zaměřená na rozvoj platformy OpenPonk.

Automatizovaná transformace DEMO modelů do BPMN Diplomová
Rezervace: 0/3
Automatizovaná transformace DEMO modelů do BPMN Bakalářská
Rezervace: 0/3
Využití OpenPonk pro výzkum konceptuálního modelování v inženýrství podniků Diplomová
Rezervace: 1/2
Využití OpenPonk pro výzkum konceptuálního modelování v inženýrství podniků Bakalářská
Rezervace: 0/2
Normalizované Systémy: Workflow Orchestration ve Pharo Diplomová
Rezervace: 0/3
Vyhledávání v konceptuálních modelech Diplomová
Rezervace: 0/3
Vyhledávání v konceptuálních modelech Bakalářská
Rezervace: 0/3
OpenPonk: vektorový grafický editor s podporou pravidel Bakalářská
Rezervace: 1/2
OpenPonk: implementace myšlenkových map Bakalářská
Rezervace: 1/2
OpenPonk: implementace myšlenkových map Diplomová
Rezervace: 0/2
OpenPonk: Generování SQL DDL z databázového modelu Diplomová
Rezervace: 0/3
Podpora standardu BPMN na platformě OpenPonk Bakalářská
Rezervace: 1/3
OpenPonk: Implementace transformace z OntoUML do databázového modelu Diplomová
Rezervace: 0/3
Rozvoj platformy OpenPonk Bakalářská
Rezervace: 0/4
Implementace CASE nástroje pro metodiku UWE Diplomová
Rezervace: 0/1
Implementace CASE nástroje pro metodiku UWE Bakalářská
Rezervace: 0/1
Zlepšení uplatnitelnosti DEMO modelování na platformě OpenPonk Diplomová
Rezervace: 1/2
Rozvoj platformy OpenPonk Diplomová
Rezervace: 1/4

ELIXIR

Následující témata týkající se ELIXIR jsou aktuálně ve fakultním systému Závěrečné práce:

Nástroje pro vytváření tripletů Diplomová
Rezervace: 0/2
Nástroje pro vytváření tripletů Bakalářská
Rezervace: 0/2
Porovnání datových anotací s mělkým a hlubokým významem (zní to v češtině divně, co?) Diplomová
Rezervace: 1/2
Porovnání datových anotací s mělkým a hlubokým významem (zní to v češtině divně, co?) Bakalářská
Rezervace: 0/2

Normalized Systems

Následující témata se týkají Normalizovaných systémů a jsou vypisovaná ve spolupráci s University of Antwerp. NS jsou náplní přemětu MI-NSS, nicméně jeho absolvování není nutnou prerekvizitou. Celkový kontext a další, dosud „zrající“ nápady jsou v tomto dokumentu.

Normalizované Systémy: Workflow Orchestration ve Pharo Diplomová
Rezervace: 0/3
Aplikování teorie Normalizovaných systémů pro Business Intelligence systémy Diplomová
Rezervace: 0/4
Normalizované systémy: inspekce kvality kódu Diplomová
Rezervace: 0/4

Speciální okruhy

Projekty pro Pharo komunitu

http://gsoc.pharo.org/

Témata ve spolupráci s firmou ForMetis

Jedná se o témata týkající se metody DEMO pod vedením odborníků z firmy ForMetis. V tuto chvíli nabízíme dva okruhy témat:

  1. Spolupráce na vývoji DEMO Engine — téma pro zdatné programátory .NET. Úspěšné práce jsou honorovány zajímavými stipendii.
  2. Spolupráce na iniciativě GRC (Governance, Risk and Compliance) — jedná se o aplikování metody DEMO v této oblasti, která je velmi důležitá např. pro velké finanční instituce. Náplní je modelování regulačních předpisů (Sarbanes Oxley, BASEL 2, apod.) a frameworků pro řízení IT (ITIL, Cobit).
  3. Transformace DEMO modelů do dalšich notací a naopak.

Kontakt: Ing. Marek Skotnica