OntoUML

 • Notace pro konceptuální modelování, profil UML pro modelování ontologických modelů
 • Založena na Cognitive Science (znalosti o specifikách našeho vnímání a myšlení), modální logice a matematických základech logiky, množinách a vztazích. Postavena na UFO (Universal Foundational Ontology).
 • Oproti ostatním rozšíření UML, OntoUML je vytvořeno od základů a tvoří kompletní systém nezávislý na původních UML prvcích. Používá některé aspekty (například třídy), ale vynechává řadu dalších problematických pojmů (jako například agregace a kompozice), ty nahrazuje vlastními, ontologicky správnými, pojmy.

Silné stránky

 • schopnost rozlišit
  • různé druhy typů objektů
  • rigidní a non-rigidní typy objektů
  • závislé a nezávislé typy objektů
  • různé druhy vztahů celek-část
  • atributy hierarchie generalizace a specializace
 • založen na striktně definovaných znalostech z matematické logiky a kognitivní vědy
 • mnohem lépe čitelné než samotné UML
 • osvědčené při konceptuálním modelování business domén

Slabé stránky

 • zatím málo dokumentace
 • není mnoho lidí, kteří by uváděli OntoUML do praxe
 • nedostatek OntoUML nástrojů
 • neprokázán přínos v reálném procesu vývoje software

Naše publikace

Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Rigid Sortal Types into Relational Databases. Proceedings of {FedCSIS} 2016, 8, 1581–1591. https://doi.org/10.15439/2016F250
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Anti-Rigid Sortal Types into Relational Databases. Model and Data Engineering, 1–15. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45547-1_1
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Towards OntoUML for Software Engineering: From Domain Ontology to Implementation Model. Proceedings of MEDI 2013, 3rd, 249–263. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41366-7
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016, June 13). Towards OntoUML for Software Engineering: Introduction to the Transformation of OntoUML into Relational Databases. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. 12th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, Ljubljana, Slovenia. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49454-8_5
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Instance-Level Modelling and Simulation Revisited. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, 85–100. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41638-5_6
Verdonck, M., Gailly, F., Pergl, R., Guizzardi, G., Martins, B., & Pastor, O. (2018). Comparing traditional conceptual modeling with ontology-driven conceptual modeling: An empirical study. Information Systems, 81. https://doi.org/10.1016/j.is.2018.11.009