OntoUML

 • Notace pro konceptuální modelování, profil UML pro modelování ontologických modelů
 • Založena na Cognitive Science (znalosti o specifikách našeho vnímání a myšlení), modální logice a matematických základech logiky, množinách a vztazích. Postavena na UFO (Universal Foundational Ontology).
 • Oproti ostatním rozšíření UML, OntoUML je vytvořeno od základů a tvoří kompletní systém nezávislý na původních UML prvcích. Používá některé aspekty (například třídy), ale vynechává řadu dalších problematických pojmů (jako například agregace a kompozice), ty nahrazuje vlastními, ontologicky správnými, pojmy.

Silné stránky

 • schopnost rozlišit
  • různé druhy typů objektů
  • rigidní a non-rigidní typy objektů
  • závislé a nezávislé typy objektů
  • různé druhy vztahů celek-část
  • atributy hierarchie generalizace a specializace
 • založen na striktně definovaných znalostech z matematické logiky a kognitivní vědy
 • mnohem lépe čitelné než samotné UML
 • osvědčené při konceptuálním modelování business domén

Slabé stránky

 • zatím málo dokumentace
 • není mnoho lidí, kteří by uváděli OntoUML do praxe
 • nedostatek OntoUML nástrojů
 • neprokázán přínos v reálném procesu vývoje software

Naše publikace