OpenPonk

V Centru pro konceptuální modelování a implementace vyvíjíme novou platformu OpenPonk určenou pro studenty, výzkumníky i odborníky z praxe.

OpenPonk (dříve známý jako DynaCASE) umožňuje snadné vytváření

  • nových typů prvků,
  • diagramů,
  • a gramatik,
  • jejich zobrazování,
  • validace
  • a transformace.

OpenPonk screenshot

Platforma OpenPonk navazuje na myšlenku nástroje OpenCASE/OpenCABE vyvíjeného na Katedře softwarového inženýrství Mgr. Martinem Podlouckým v minulých letech. Oproti OpenCABE na platformě Eclipse se OpenPonk vyznačuje jednoduchou, čistou, přístupnou architekturou postavenou na čisté objektové technologii Pharo. Pro implementaci vlastních modelů a algoritmů tak stačí znalost jednoduchého jazyka Smalltalk, např. v rozsahu předmětu BI-OOP.

Více o modelovací platformě OpenPonk se můžete dočíst v článku z IWST’16.

Podívat se na samotný vývoj OpenPonk, podílet se na něm a dozvědět se více můžete na OpenPonk GitHub nebo se podívat na video: