Data Stewardship Wizard pomáhá bojovat s COVID-19

Data Stewardship Wizard (DSW) vyvíjený v CCMi se stal součástí řešení VODAN-in-a-box  – FAIR datového úložiště pro COVID-19 data. DSW slouží jako tzv. „CRF Wizard“ pro zadávání dat o pacientech. Data jsou ukládána do RDF triple-store a metadata do FAIR Data Point, čímž řešení naplňuje plně principy FAIR, tj. data jsou nalezitelná (Findable), přístupná (Accessible), interoperabilní (Interoperable) a znovupoužitelná (Reusable), což je pro boj s pandemií klíčový aspect.

První instalace VODAN-in-a-box proběhla v Kampala International University v Ugandě.