Pro praxi

Co nabízíme

Nabízíme Vám naše znalosti k podpoře Vašeho byznysu. Jsme experty ve správě dat, data managementu a data governance, konceptuálním modelování, ontologických analýz a optimalizací pro organizace, například státní správu a podniky, které mají ambice posunout digitalizaci a automatizaci, zejména:

 • Sladit pojmy a datové slovníky napříč organizací, sladit business s IT
 • Nastavit efektivní data governance & data management
 • Implementovat jednotnou datovou platformu či zvýšit interoperabilitu svých dat
 • Využívat naplno možností F.A.I.R přístupů
 • Porozumět potenciálu ve svých datech a využít je pro analýzy, vizualizace a predikce
 • Využívat model-driven přístupy a řešení
 • Procesní a organizační optimalizace, sladění s normami a směrnicemi

Co můžeme dodat

 • Konzultační služby: analýzy, posudky a doporučení
 • Přednášky a školení
 • Modely dat, ontologií a procesů
 • Návrhy datových architektur, informačních a znalostních systémů
 • Implementace softwarových řešení

Konkrétní příklady typů projektů

 • Analýza datových zdrojů, optimalizace (sjednocení) jejich ukládání a využívání
 • Analýza, návrh a implementace webové klient-server aplikace
 • Optimalizace procesů ve firmě v souvislosti s digitalizací agend