TEMOS

Specifikace v podobě textového dokumentu se využívá k vyjasnění požadavků na softwarový systém mezi zákazníkem, uživatelem, doménovým expertem a analytikem. Specifikace požadavků se běžně píší v přirozeném jazyce, kterému rozumí všechny zúčastněné strany. Přirozený jazyk je nicméně díky své obecnosti náchylný k řadě nepřesností jako je víceznačnost, nekonzistence či neúplnost.

S využitím metod gramatické inspekce tvoříme větné vzory, které jsou v textu schopné najít potřebné informace (disciplína zvaná Text Mining). Náš nástroj TEMOS (TExtual MOdelling System) pomocí těchto vzorů, on-line slovníků (jako je například Wordnik) a sémantických sítí (např. ConceptNet či BabelNet) poskytuje následující funkce: detekce souvětí podezřelých z víceznačnosti či neúplnosti, automatická tvorba a údržba slovníku pojmů,
generování fragmentu statického UML diagramu tříd, export modelu ve formátech XMI, ECORE či DOT.

Publikace

Šenkýř, D. (2019). SHACL Shapes Generation from Textual Documents. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 366, pp. 121–130). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_9
Šenkýř, D., & Kroha, P. (2019). Patterns of Ambiguity in Textual Requirements Specification. In Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, & S. Costanzo (Eds.), New Knowledge in Information Systems and Technologies (Vol. 930, pp. 886–895). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16181-1_83
Šenkýř, D., & Kroha, P. (2019). Problem of Incompleteness in Textual Requirements Specification. Proceedings of the 14th International Conference on Software Technologies, 323–330. https://doi.org/10.5220/0007978003230330
Šenkýř, D., & Kroha, P. (2018). Patterns in Textual Requirements Specification. Proceedings of the 13th International Conference on Software Technologies, 231–238. https://doi.org/10.5220/0006827302310238