ČVUT se stalo členem CIAO! network

ČVUT se stalo členem CIAO! network. “Cooperation & Interoperability – Architecture & Ontology” (CIAO) je iniciativa, jejímž posláním je stimulovat rozvoj vznikajícího oboru enterprise inženýrství, stejně jako jeho praktická aplikace ve zlepšování společenské výkonnosti podniků. Jejími členy jsou vysoké školy, výzkumné ústavy a podniky. Jejich vzájemné úsilí je věnováno výzkumu, získávání prostředků na výzkum, šíření vědeckých výsledků, a rozvíjení prakticky užitečných metod, technik a nástrojů.

Ciao logo

Robert Pergl se stal zástupcem ČVUT v CIAO! network.