Programovací jazyky

Výzkum

Vidíme velký potenciál ve výzkumu konceptuálních aspektů programovacích jazyků. Zdá se, že v této oblasti během posledních desetiletí nedošlo k žádnému reálnému průlomu. Podívejte se na některé z videí:

Praxe

Programovací jazyky podporující jasné vyjadřování konceptů nás zvlášť zajímají. V současné době se v CCMi nejvíce zabýváme jazyky (řazeno abecedně):

  • Clojure — čistý jazyk pro funkcionální paradigma
  • ECLiPSe — pro logické paradigma, “lepší” Prolog
  • Javascript — jazyk, který sice má (vážné) vady, nicméně nabízí silné funkcionální koncepty
  • Python — jazyk podporující různá paradigmata, nezajímavý po akademické stránce, ale hodící se na některé úlohy. Webový framework Django web framework je ukázkou precizního konceptuálního díla.
  • Smalltalk — čisté objektově orientované paradigma

Na rozdíl od těchto, jsou zde samozřejmě i jiné jazyky, které se nám nelíbí konceptuálně, ale vzhledem k jejich obecné popularitě a velkému počtu existujících aplikací z nich mohou mnohá řešení těžit — ano, jedná se hlavně o jazyky Java a PHP.