Výzkum konceptuálního modelování

Jsme zainteresovaní hlavně v oblastech:

  • Studium existujících metodik a vyvíjení nových metodik splňující naše kritéria
  • Transformace model-to-model a model-to-text
  • Vizualizace modelů
  • Znalostní management: zachycování, sdílení, verifikace, odvozování
  • Validace
  • Simulace
  • Zvyšování efektivity kombinováním metodik
  • Vývoj podpůrných nástrojů — CASE nástroje, CABE nástroje a další software

Hledáme partnerství pro:

  • Společný výzkum
  • Společné publikace (časopisy, konference, monografie)
  • Spolupráci ve financování akvizic: EU a další programy