Výzkum konceptuálního modelování

Jsme zainteresovaní hlavně v oblastech:

 • Studium existujících metodik a vyvíjení nových metodik splňující naše kritéria
 • Transformace model-to-model a model-to-text
 • Vizualizace modelů
 • Znalostní management: zachycování, sdílení, verifikace, odvozování
 • Validace
 • Simulace
 • Zvyšování efektivity kombinováním metodik
 • Vývoj podpůrných nástrojů — CASE nástroje, CABE nástroje a další software

Hledáme partnerství pro:

 • Společný výzkum
 • Společné publikace (časopisy, konference, monografie)
 • Spolupráci ve financování akvizic: EU a další programy