Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.

formal Zdeňkův výzkum se zaměřuje na konceptuální modelování, OntoUML, vývoj software a vývoj řízený modelem (MDD). Vizí je modelování software pomocí dobře definovaných konceptuálních jazyků a částečně automatizovaného výoje software.

Pracovní zkušenosti a vztahy

od 2012 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze
odborný asistent na katedře softwarového inženýrství

  • Výuka: objektové modelování, pokročilé databáze, softwarové inženýrství, softwarový projekt
    • Erasmus předměty (v AJ): Software Engineering, Software Project
  • Výzkum: Konceptuální modelování, modelování databází, vývoj řízený modelem (MDD), transformace modelů, OntoUML
  • Technologie: UML, OntoUML, OCL, Java, Android
 od 2010 GEM System, a.s.
business analytik a vývojář

  • business analýza, IT analýza
  • návrh a implementace software

Vzdělání

2010 – 2018 Doktorský titul (Ph.D.) ve studijním oboru Informatics
Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
Název doktorské práce: Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of OntoUML into Relational Databases
2008 – 2010 Magisterský titul (Ing.) z Computer Science
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
2005 – 2008 Bakalářský titul (Bc.) z Computer Science
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Publikace

Rybola, Z., & Richta, K. (2012). Validation of stereotypes’ usage in UML class model by generated OCL constraints. Information Technologies - Applications and Theory 2012, 25–32.
Rybola, Z., & Richta, K. (2012, September). Transformation of Special Multiplicity Constraints - Comparison of Possible Realizations. FedCSIS 2012. FedCSIS 2012, Wroclaw, Poland.
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Rigid Sortal Types into Relational Databases. Proceedings of {FedCSIS} 2016, 8, 1581–1591. https://doi.org/10.15439/2016F250
Rybola, Z. (2017). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of OntoUML into Relational Databases [Ph.D.]. Czech Technical University in Prague.
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Anti-Rigid Sortal Types into Relational Databases. Model and Data Engineering, 1–15. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45547-1_1
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Towards OntoUML for Software Engineering: From Domain Ontology to Implementation Model. Proceedings of MEDI 2013, 3rd, 249–263. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41366-7
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016, June 13). Towards OntoUML for Software Engineering: Introduction to the Transformation of OntoUML into Relational Databases. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. 12th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, Ljubljana, Slovenia. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49454-8_5
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Instance-Level Modelling and Simulation Revisited. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, 85–100. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41638-5_6
Rybola, Z., & Pergl, R. (2018). Towards OntoUML for Software Engineering: Optimizing Kinds and Subkinds Transformed into Relational Databases. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, 31–45. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00787-4_3
Rybola, Z., & Valenta, M. (2018). Towards OntoUML for Software Engineering: Experimental Evaluation of Exclusivity Constraints in Relational Databases. Model and Data Engineering, 58–73. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00856-7_4
Rybola, Z., & Richta, K. (2012). Using OCL in Model Validation According to Stereotypes. DATESO 2012, 12, 93–102.
Rybola, Z., & Richta, K. (2011). Transformation of Binary Relationship with Particular Multiplicity. DATESO 2011, 11, 25–38.
Richta, K., & Rybola, Z. (2011). Transformation of Relationships from UML/OCL to SQL. ITAT 2011: Zborník Príspevkov Prezentovaných Na Konferencii ITAT, 11.
Rybola, Z., & Richta, K. (2013). Possible Realizations of Multiplicity Constraints. Computer Science and Information Systems, 10(4), 1621–1646. https://doi.org/10.2298/CSIS121210067R
Rybola, Z., & Richta, K. (2011). Realizace omezení pro násobnosti vztahů mezi entitami v relačních databázích. Datakon 2011, 93–102.
Rybola, Z. (2011). Constraint for Multiplicities of Binary Relationships. POSTER 2011, 15.
Rybola, Z., & Pergl, R. (2017). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Kinds and Subkinds into Relational Databases. Computer Science and Information Systems, 14(3), 913–937. https://doi.org/10.2298/CSIS170109035R