Ing. Zdeněk Rybola

formal Zdeňkův výzkum se zaměřuje na konceptuální modelování, OntoUML, vývoj software a vývoj řízený modelem (MDD). Vizí je modelování software pomocí dobře definovaných konceptuálních jazyků a částečně automatizovaného výoje software.

Pracovní zkušenosti a vztahy

od 2012 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze
odborný asistent na katedře softwarového inženýrství

 • student doktorského programu informatiky, téma: Model Driven Development
 • Výuka: objektové modelování, pokročilé databáze, softwarové inženýrství, softwarový projekt
  • Erasmus předměty (v AJ): Software Engineering, Software Project
 • Výzkum: Konceptuální modelování, modelování databází, vývoj řízený modelem (MDD), transformace modelů
 • Technologie: UML, OntoUML, OCL, Java, Android
 od 2008 GEM System, a.s.
business analytik a vývojář

 • business analýza
 • návrh a implementace software

Vzdělání

od 2010 Informatika – doktorské studium
Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
Téma: Model Driven Development (vývoj řízený modelem)
2008 – 2010 Magisterský titul (Ing.) z Computer Science
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
2005 – 2008 Bakalářský titul (Bc.) z Computer Science
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

 Publikace

 • Rybola, Z. – Richta, K.: Possible Realizations of Multiplicity Constraints. COMSIS – Computer Science and Information Systems. 2013, vol. 10, no. 4, p. 1621-1646. ISSN 1820-0214.
 • Pergl, R. – Sales, T.P. – Rybola, Z.: Instance-Level Modelling and Simulation Revisited. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. Berlin: Springer, 2013, p. 85-100. ISSN 1865-1348.ISBN 978-3-642-41637-8.
 • Pergl, R. – Sales, T.P. – Rybola, Z.: Towards OntoUML for Software Engineering: From Domain Ontology to Implementation Model. In Proceedings of MEDI 2013. Berlin: Springer, 2013, p. 249-263. ISSN 0302-9743.ISBN 978-3-642-41365-0.
 • Rybola, Z. – Richta, K.: Transformation of Binary Relationships with Particular Multiplicity. In DATESO 2011. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2011, p. 25-38. ISSN 1613-0073.ISBN 978-80-248-2391-1.
 • Z. Rybola a K. Richta, „Validation of Stereotypes’ Usage in UML Class Model by Generated OCL Constraints“, in Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii Informačné technológie – Aplikácie a Teória, ITAT 2012, Hotel Magura, Slovakia, 2012, s. 25–32. ISBN: 978-80-971144-1-1.
 • Z. Rybola a K. Richta, „Transformation of Special Multiplicity Constraints – Comparison of Possible Realizations“, in Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wroclaw, Poland, 2012, s. 1357–1364. ISBN: 978-83-60810-51-4.
 • Z. Rybola a K. Richta: “Using OCL in Model Validation According to Stereotypes”. In DATESO 2012. Žernov, Rovensko pod Troskami, Czech Republic, April 2012. P. 93-102, ISBN: 978-80-7378-171-2.
 • Z. Rybola a K. Richta: “Realizace omezení pro násobnosti vztahů mezi entitami v relačních databázích”, in DATAKON 2011, Mikulov, Czech Republic, 2011, ISBN: 978-80-214-4329-7.
 • K. Richta a Z. Rybola: “Transformation of Relationships from UML/OCL to SQL”, in ITAT 2011: Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT, Terchová, Slovakia, 2011, roč. 11. ISBN: 978-80-89557-01-1.
 • Z. Rybola: “Constraints for Multiplicities of Binary Relationships”. In POSTER 2011. Prague, Czech Republic, 2011. Czech Technical University in Prague, ISBN: 978-80-01-04806-1.
 • Z. Rybola a K. Richta: “Transformation of Binary Relationship with Particular Multiplicity”. In DATESO 2011. Písek, Czech Republic, April 2011. P. 25-38, ISBN: 978-80-248-2391-1.

Publikace (Zotero)