Navštívili jsme univerzitu v Antwerpách!

Robert Pergl a Martin Podloucký v minulém týdnu navštívili Katedru manažerských informačních systémů Fakulty aplikované ekonomiky Univerzity v Antwerpách. S katedrou zastoupenou prof. Janem Verelstem jsme našli řadu velmi synergických témat se CCM, především enterprise engineering a softwarové inženýrství založené na konceptuálním přístupu.

prof. Jan Verelst

Na katedře pracují na velkém průlomu v softwarovém inženýrství za posledních možná několik desítek let: aplikování teorie normalizovaných systémů (NS) naudržitelnost rozvoje velkých informačních systémů. Ačkoliv udržitelnost rozvoje je tradiční téma, přístup, jaký jsme viděli v Antwerpách je výjimečný v tom, že je exaktní a dokazatelný. Z tohoto přístupu vyplývají exaktní kritéria, jak posoudit, jestli určitý softwarový systém je či není udržitelný a v jakém řádu poroste počet nutných změn systému v čase.

Teorie je prakticky aplikována ve spin-off firmě NSX, která vyvinula generátory kódu založeného na NS teorii. Informační systémy vyvinuté touto technologií jsou již úspěšně používány ve velkých Belgických firmách a vládním sektoru.

Závěrem návštěvy byla formulována témata pro spolupráci mezi Antwerpami a CCM v oblasti výuky, vědy a výzkumu a spolupráce na generátorech kódu. Výzkumná a aplikační témata budou řešena ve formě studentských závěrečných prací, doktorských a postdoktorských témat. Sledujte stránky pro další podrobnosti.