Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Ing. Robert Pergl, Ph.D. Zaměřuje se na konceptuální modelování, softwarové a podnikové inženýrství a programovací jazyky.

Kontaktní informace

Všechny kontaktní informace můžete nalézt na Robertově stránce FIT.

Vize

Výzvy proměnlivosti a těžké uchopitelnosti reálného světa v kontrastu s organizovaností konceptualizace, matematiky a programování.

Zaměstnání

od 2011 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze: docent na katedře softwarového inženýrství

 • Výzkum na poli konceptuálního modelování, formálních metod a technik, softwarového inženýrství a programovacích jazyků
 • Vývojář a vedoucí vývoje software nástrojů podporujících výzkum
 • Budovatel spolupráce s průmyslem
 • Vedoucí skupin studentských projektů
 • Konzultant a manažer vývoje interních informačních systémů
 • Koordinátor Centra pro konceptuální modelování (CCMi)
 • Učitel předmětů zaměřených na konceptuální modelování
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
 2006 – 2011  Česká zemědělská univerzita v Praze: odborný asistent na katedře informačního inženýrství

 • Výzkum na poli informačního managementu a softwarového inženýrství
 • Vedoucí výzkumných projektů
 • Vývojář software nástrojů podporujících výzkum
 • Učitel předmětů zaměřených na teorii computer science, počítačové systémy a softwarové inženýrství
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
od 2008 Nezávislý IT konzultant

 • IT management a konzultace
 • Softwarové inženýrství
 • Podnikové inženýrství
2004 – 2008 Deloitte Advisory, s.r.o.: konzultant v oddělení Management Consulting

 • Hodnocení, konzultování a návrh informačních systémů
 • Sladění IT a business
 • Business procesní inženýrství

Vzdělání

2019 docent oboru Informatika
Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
 2003 – 2008  Ph.D. Informační management
Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
 1997 – 2003 Ing. Výpočetní technika
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Projekty

2020-2022 ELIXIR CZ: LM projekt MŠMT č. LM2015047

 • Vedoucí řešitelského týmu ČVUT FIT
2018 – 2019 Towards Data Stewardship in ELIXIR: Training & Portal: Implementační studie infrastruktury ELIXIR

 • Vedoucí řešitelského týmu ELIXIR CZ zodpovědného za vývoj portálu
2013 – 2016 Nástroje pro automatizaci Quality Assurance rozsáhlých Business Intelligence systémů a datových skladů: projekt TAČR TA03010964

 • Návrh, prototyp a vedení implementace a nasazení jazyka pro grafické zadávání podnikových pravidel.
2011 – 2015 Ochrana kulturního dědictví před povodněmi: projekt NAKI MK ČR DF11PO1OVV009

 • Procesní modelování, interní management IS infrastruktury, analýza, návrh a vývoj software podporujícího metodiky
2006 – 2011 Inteligentní nástroje pro znalostní management (IZMAN): projekt MŠMT ČR 2C06004

 • Hlavním vědecký pracovník sekce „Metodiky a nástroje“.
 2006 – 2008 Ambient Intelligence for Managerial Decision Support (AMIMADES): projekt GAČR 402/06/1325

 • Výzkum modelování business procesů a neostrosti

Výbory a komise

Certifikace

Publikační činnost

Šenkýř, D., Suchánek, M., Kroha, P., Mannaert, H., & Pergl, R. (2022). Expanding Normalized Systems from Textual Domain Descriptions using TEMOS. Journal of Intelligent Information Systems, 59(2), 391–414. https://doi.org/10.1007/s10844-022-00706-8
Suchánek, M., Mannaert, H., Uhnák, P., & Pergl, R. (2021). Towards Evolvable Ontology-Driven Development with Normalized Systems. In R. Ali, H. Kaindl, & L. A. Maciaszek (Eds.), Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (pp. 208–231). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70006-5_9
Suchánek, M., Mannaert, H., & Pergl, R. (2022). Towards Normalized Systems from RDF with SPARQL. New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, 609–620. https://doi.org/10.3233/FAIA220290
Suchánek, M., Mannaert, H., Uhnák, P., & Pergl, R. (2024). Bi-directional Transformation between Normalized Systems Elements and Domain Ontologies in OWL. Proceedings of the 15th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering - ENASE, 74–85. https://doi.org/10.5220/0009356800740085
Suchánek, M., Mannaert, H., Uhnák, P., & Pergl, R. (2021). Building Normalized Systems from Domain Models in Ecore. New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, 169–182. https://doi.org/10.3233/FAIA210018
Miksa, T., Suchánek, M., Slifka, J., Knaisl, V., Ekaputra, F. J., Kovacevic, F., Ningtyas, A. M., El-Ebshihy, A., & Pergl, R. (2023). Towards a Toolbox for Automated Assessment of Machine-Actionable Data Management Plans. 22(1), 28. https://doi.org/10.5334/dsj-2023-028
Dvorak, O., & Pergl, R. (2022). Tackling rapid technology changes by applying enterprise engineering theories. Science of Computer Programming, 215, 23. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scico.2021.102747
Slifka, J., Knaisl, V., & Pergl, R. (2023). Evolvable transformation of knowledge graphs into human-oriented formats. Journal of Intelligent Information Systems. https://doi.org/10.1007/s10844-023-00809-w
Suchánek, M., & Pergl, R. (2019). Mapping UFO-B to BPMN, BORM, and UML Activity Diagram. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 82–98). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_7
Jacobsen, A., de Miranda Azevedo, R., Juty, N., Batista, D., Coles, S., Cornet, R., Courtot, M., Crosas, M., Dumontier, M., Evelo, C. T., Goble, C., Guizzardi, G., Hansen, K. K., Hasnain, A., Hettne, K., Heringa, J., Hooft, R. W. W., Imming, M., Jeffery, K. G., … Schultes, E. (2020). FAIR Principles: Interpretations and Implementation Considerations. Data Intelligence, 2(1–2), 10–29. https://doi.org/10.1162/dint_r_00024
Jonquet, C., Dutta, B., Santos, L. O. B. da S., Pergl, R., & Franc, Y. L. (2022). Common minimum metadata for FAIR semantic artefacts. https://hal.science/hal-04106533
Slifka, J., & Pergl, R. (2022). User Interface Modelling Languages for Normalised Systems: Systematic Literature Review. In A. Rocha, H. Adeli, G. Dzemyda, & F. Moreira (Eds.), Information Systems and Technologies (Vol. 470, pp. 349–358). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04829-6_31
Pergl, R., Hooft, R., Suchánek, M., Knaisl, V., & Slifka, J. (2019). “Data Stewardship Wizard”: A Tool Bringing Together Researchers, Data Stewards, and Data Experts around Data Management Planning. Data Science Journal, 18, 59. https://doi.org/10.5334/dsj-2019-059
Slifka, J., & Pergl, R. (2020). Laying the Foundation for Design System Ontology. In Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo, I. Orovic, & F. Moreira (Eds.), Trends and Innovations in Information Systems and Technologies (Vol. 1159, pp. 778–787). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45688-7_76
Knaisl, V., & Pergl, R. (2020). Proposing Ontology-Driven Content Modularization in Documents Based on the Normalized Systems Theory. In Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo, I. Orovic, & F. Moreira (Eds.), Trends and Innovations in Information Systems and Technologies (Vol. 1159, pp. 45–54). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45688-7_5
Knaisl, V. (2019). Proposing an Architecture of an Intelligent Evolvable Document Generation System Based on the Normalized Systems Theory. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 366, pp. 70–81). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_6
Knaisl, V., & Pergl, R. (2022). Improving Document Evolvability Based on Normalized Systems Theory. In A. Rocha, H. Adeli, G. Dzemyda, & F. Moreira (Eds.), Information Systems and Technologies (Vol. 469, pp. 131–140). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04819-7_14
Šenkýř, D., Suchánek, M., Kroha, P., Mannaert, H., & Pergl, R. (2022). Expanding Normalized Systems from textual domain descriptions using TEMOS. Journal of Intelligent Information Systems. https://doi.org/10.1007/s10844-022-00706-8
Skotnica, M., Aparício, M., Pergl, R., & Guerreiro, S. (2021). Process digitalization using blockchain: EU parliament elections case study. Proceedings of the 9th International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development. https://doi.org/10.5220/0010229000650075
Skotnica, M., Klicpera, J., & Pergl, R. (2021). Towards model-driven smart contract systems - code generation and improving expressivity of smart contract modeling. CIAO! Doctoral Consortium, EEWC Forum 2020. http://ceur-ws.org/Vol-2825/paper1.pdf
Schultes, E., Magagna, B., Hettne, K. M., Pergl, R., Suchanek, M., & Kuhn, T. (2020). Reusable FAIR Implementation Profiles as Accelerators of FAIR Convergence. In G. Grossmann & S. Ram (Eds.), Advances in Conceptual Modeling, Er 2020 (Vol. 12584, pp. 138–147). Springer International Publishing Ag. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65847-2_13
Schultes, E., Magagna, B., Hettne, K. M., Pergl, R., Suchánek, M., & Kuhn, T. (2020). Reusable FAIR Implementation Profiles as Accelerators of FAIR Convergence. In G. Grossmann & S. Ram (Eds.), Advances in Conceptual Modeling (Vol. 12584, pp. 138–147). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65847-2_13
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Rigid Sortal Types into Relational Databases. Proceedings of {FedCSIS} 2016, 8, 1581–1591. https://doi.org/10.15439/2016F250
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Anti-Rigid Sortal Types into Relational Databases. Model and Data Engineering, 1–15. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45547-1_1
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Towards OntoUML for Software Engineering: From Domain Ontology to Implementation Model. Proceedings of MEDI 2013, 3rd, 249–263. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41366-7
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016, June 13). Towards OntoUML for Software Engineering: Introduction to the Transformation of OntoUML into Relational Databases. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. 12th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, Ljubljana, Slovenia. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49454-8_5
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Instance-Level Modelling and Simulation Revisited. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, 85–100. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41638-5_6
Rybola, Z., & Pergl, R. (2018). Towards OntoUML for Software Engineering: Optimizing Kinds and Subkinds Transformed into Relational Databases. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, 31–45. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00787-4_3
Pergl, R., Suchánek, M., Slifka, J., Knaisl, V., Hooft, R., & Kuzak, M. (2019). Data Stewardship Wizard (2019). 2019. https://doi.org/https://doi.org/10.7490/f1000research.1117037.1
Jiménez, R. C., Kuzak, M., Alhamdoosh, M., Barker, M., Batut, B., Borg, M., Capella-Gutierrez, S., Chue Hong, N., Cook, M., Corpas, M., Flannery, M., Garcia, L., Gelpí, J. Ll., Gladman, S., Goble, C., González Ferreiro, M., Gonzalez-Beltran, A., Griffin, P. C., Grüning, B., … Crouch, S. (2017). Four simple recommendations to encourage best practices in research software. F1000Research, 6. https://doi.org/10.12688/f1000research.11407.1
Uhnák, P., & Pergl, R. (2017). Instance Visualizations - ESUG17 - IWST17. http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3139903.3139912
Hooft, R., Pergl, R., Suchánek, M., & Gelder, C. van. (2018). Data Stewardship Wizard (poster). F1000Research, 7. https://doi.org/10.7490/f1000research.1115594.1
Suchánek, M., & Pergl, R. (2018, October 11). Data Stewardship Wizard for Open Science. Data a znalosti & WIKT 2018, Brno, Czech Republic. http://daz2018.fit.vutbr.cz
Suchánek, M., & Pergl, R. (2018). Evolvable Documents – an Initial Conceptualization. 39–44.
Verdonck, M., Gailly, F., Pergl, R., Guizzardi, G., Martins, B., & Pastor, O. (2018). Comparing traditional conceptual modeling with ontology-driven conceptual modeling: An empirical study. Information Systems, 81. https://doi.org/10.1016/j.is.2018.11.009
Pergl, R. (2019). Conceptualisation: Chapters from Harmonising Enterprise and Software Engineering -- a Habilitation Thesis [Habilitation, Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology]. https://www.researchgate.net/publication/332274993_Conceptualisation_Chapters_from_Harmonising_Enterprise_and_Software_Engineering_--_a_Habilitation_Thesis
Pergl, R. (2019). The Two Pillars. Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, 1. KDIR, 5–20.
Šenkýř, D. (2019). SHACL Shapes Generation from Textual Documents. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 366, pp. 121–130). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_9
Suchánek, M. (2019). Designing an Ontology for Semantic Integration of Various Conceptual Models. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 3–17). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_1
Suchánek, M., & Pergl, R. (2019). Evolvability Evaluation of Conceptual-Level Inheritance Implementation Patterns. PATTERNS 2019, The Eleventh International Conference on Pervasive Patterns and Applications, 2019, 1–6. https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=patterns_2019_1_10_78001
Suchánek, M., & Slifka, J. (2019). Evolvable and Machine-Actionable Modular Reports for Service-Oriented Architecture. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 43–59). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_4
Wittenburg, P., Pergl Sustkova, H., Montesanti, A., Bloemers, S. M., de Waard, S. H., Musen, M. A., Graybeal, J. B., Hettne, K. M., Jacobsen, A., Pergl, R., Hooft, R. W. W., Staiger, C., van Gelder, C. W. G., Knijnenburg, S. L., van Arkel, A. C., Meerman, B., Wilkinson, M. D., Sansone, S.-A., Rocca-Serra, P., … Schultes, E. A. (2019). The FAIR Funder pilot programme to make it easy for funders to require and for grantees to produce FAIR Data. http://arxiv.org/abs/1902.11162
Jones, S., Pergl, R., Hooft, R., Miksa, T., Samors, R., Ungvari, J., Davis, R. I., & Lee, T. (2020). Data Management Planning: How Requirements and Solutions are Beginning to Converge. Data Intelligence, 2(1–2), 208–219. https://doi.org/10.1162/dint_a_00043
McQuilton, P., Batista, D., Beyan, O., Granell, R., Coles, S., Izzo, M., Lister, A. L., Pergl, R., Rocca-Serra, P., Schaap, B., Shanahan, H., Thurston, M., & Sansone, S.-A. (2020). Helping the Consumers and Producers of Standards, Repositories and Policies to Enable FAIR Data. Data Intelligence, 2(1–2), 151–157. https://doi.org/10.1162/dint_a_00037
Skotnica, M., & Pergl, R. (2020). Das Contract - A Visual Domain Specific Language for Modeling Blockchain Smart Contracts. In D. Aveiro, G. Guizzardi, & J. Borbinha (Eds.), Advances in Enterprise Engineering XIII (pp. 149–166). Springer International Publishing.
Suchánek, M., Mannaert, H., Uhnák, P., & Pergl, R. (2020). Bi-directional Transformation between Normalized Systems Elements and Domain Ontologies in OWL. Proceedings of the 15th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering 2020, 2020, 74–85.
Suchánek, M., & Pergl, R. (2020). Case-Study-Based Review of Approaches for Transforming UML Class Diagrams to OWL and Vice Versa. 22nd IEEE Conference on Business Informatics (CBI 2020), 2020, 270–279. https://doi.org/10.1109/CBI49978.2020.00036
Sustkova, H. P., Hettne, K. M., Wittenburg, P., Jacobsen, A., Kuhn, T., Pergl, R., Slifka, J., McQuilton, P., Magagna, B., Sansone, S.-A., Stocker, M., Imming, M., Lannom, L., Musen, M., & Schultes, E. (2020). FAIR Convergence Matrix: Optimizing the Reuse of Existing FAIR-Related Resources. Data Intelligence, 2(1–2), 158–170. https://doi.org/10.1162/dint_a_00038
Ivanova, M., & Malyzhenkov, P. (2018). The Intellectual Dimension of IT-Business Alignment Problem: Alloy Application. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 332, pp. 153–168). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00787-4_11