Ing. Robert Pergl, Ph.D.

 

Ing. Robert Pergl, Ph.D. Zaměřuje se na konceptuální modelování, softwarové a podnikové inženýrství a programovací jazyky.

Kontaktní informace

Všechny kontaktní informace můžete nalézt na Robertově stránce FIT.

Vize

Výzvy proměnlivosti a těžké uchopitelnosti reálného světa v kontrastu s organizovaností konceptualizace, matematiky a programování.

Zaměstnání

od 2011 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze: odborný asistent na katedře softwarového inženýrství

 • Výzkum na poli konceptuálního modelování, formálních metod a technik, softwarového inženýrství a programovacích jazyků
 • Vývojář a vedoucí vývoje software nástrojů podporujících výzkum
 • Budovatel spolupráce s průmyslem
 • Vedoucí skupin studentských projektů
 • Konzultant a manažer vývoje interních informačních systémů
 • Koordinátor Centra pro konceptuální modelování (CCMi)
 • Učitel předmětů zaměřených na konceptuální modelování
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
 2006 – 2011  Česká zemědělská univerzita v Praze: odborný asistent na katedře informačního inženýrství

 • Výzkum na poli informačního managementu a softwarového inženýrství
 • Vedoucí výzkumných projektů
 • Vývojář software nástrojů podporujících výzkum
 • Učitel předmětů zaměřených na teorii computer science, počítačové systémy a softwarové inženýrství
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
od 2008 Nezávislý IT konzultant

 • IT management a konzultace
 • Softwarové inženýrství
 • Podnikové inženýrství
2004 – 2008 Deloitte Advisory, s.r.o.: konzultant v oddělení Management Consulting

 • Hodnocení, konzultování a návrh informačních systémů
 • Sladění IT a business
 • Business procesní inženýrství

Vzdělání

 2003 – 2008  Ph.D. Informační management
Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
 1997 – 2003 Ing. Výpočetní technika
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Projekty

2018 – 2019 Towards Data Stewardship in ELIXIR: Training & Portal: Implementační studie infrastruktury ELIXIR

 • Vedoucí řešitelského týmu ELIXIR CZ zodpovědného za vývoj portálu
2013 – 2016 Nástroje pro automatizaci Quality Assurance rozsáhlých Business Intelligence systémů a datových skladů: projekt TAČR TA03010964

 • Návrh, prototyp a vedení implementace a nasazení jazyka pro grafické zadávání podnikových pravidel.
2011 – 2015 Ochrana kulturního dědictví před povodněmi: projekt NAKI MK ČR DF11PO1OVV009

 • Procesní modelování, interní management IS infrastruktury, analýza, návrh a vývoj software podporujícího metodiky
2006 – 2011 Inteligentní nástroje pro znalostní management (IZMAN): projekt MŠMT ČR 2C06004

 • Hlavním vědecký pracovník sekce „Metodiky a nástroje“.
 2006 – 2008 Ambient Intelligence for Managerial Decision Support (AMIMADES): projekt GAČR 402/06/1325

 • Výzkum modelování business procesů a neostrosti

Nejdůležitější publikace

Monografie

 • Vaníček J., Papík M., Pergl R., Vaníček T.: Mathematical Foundations of Computer Science, Kernberg Publishing 2008, ISBN 978-80-87168-06-6

Odborné referáty

 • Pergl R., Tůma J.: OpenCASE – A Tool for Ontology-Centred Conceptual Modelling, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Lecture Notes in Business Information Processing, Springer Verlag, Berlin 2012
 • Pergl R.: Modelling and Prototyping of Business Applications based on Multilevel Domain-Specific Language, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Lecture Notes in Business Information Processing, pp. 173-191, Springer Verlag, Berlin 2011

 • Pergl R.: Supporting Enterprise IS Modelling using Ontological Analysis, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Lecture Notes in Business Information Processing, pp. 173-191, Springer Verlag, Berlin 2011

 • Struska Z., Pergl R.: BORM-points: Introduction and Results of Practical Testing In: ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS, vol. 24, pp. 590-599, SPRINGER-VERLAG 2009, ISBN 978-3-642-01346-1

 • Pícka M., Pergl R.: Gradual modeling of information system – Model of method expressed as transitions between concepts In: 8th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2006) Proceedings, INSTICC-INST SYST TECHNOLOGIES INFORMATION CONTROL & COMMUNICATION, 2006, ISBN 972-8865-43-0

Výbory a komise

Certifikace

Další projekty a praxe

 • IT hodnocení, sladění IT a business
 • Business procesní inženýrství
 • Znalostní inženýrství
 • Analýza, návrh a implementace webových a softwarových aplikací

Publikace