Ing. Robert Pergl, Ph.D.

 

Ing. Robert Pergl, Ph.D. Zaměřuje se na konceptuální modelování, softwarové a podnikové inženýrství a programovací jazyky.

Kontaktní informace

Všechny kontaktní informace můžete nalézt na Robertově stránce FIT.

Vize

Výzvy proměnlivosti a těžké uchopitelnosti reálného světa v kontrastu s organizovaností konceptualizace, matematiky a programování.

Zaměstnání

od 2011 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze: odborný asistent na katedře softwarového inženýrství

 • Výzkum na poli konceptuálního modelování, formálních metod a technik, softwarového inženýrství a programovacích jazyků
 • Vývojář a vedoucí vývoje software nástrojů podporujících výzkum
 • Budovatel spolupráce s průmyslem
 • Vedoucí skupin studentských projektů
 • Konzultant a manažer vývoje interních informačních systémů
 • Koordinátor Centra pro konceptuální modelování (CCMi)
 • Učitel předmětů zaměřených na konceptuální modelování
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
 2006 – 2011  Česká zemědělská univerzita v Praze: odborný asistent na katedře informačního inženýrství

 • Výzkum na poli informačního managementu a softwarového inženýrství
 • Vedoucí výzkumných projektů
 • Vývojář software nástrojů podporujících výzkum
 • Učitel předmětů zaměřených na teorii computer science, počítačové systémy a softwarové inženýrství
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
od 2008 Nezávislý IT konzultant

 • IT management a konzultace
 • Softwarové inženýrství
 • Podnikové inženýrství
2004 – 2008 Deloitte Advisory, s.r.o.: konzultant v oddělení Management Consulting

 • Hodnocení, konzultování a návrh informačních systémů
 • Sladění IT a business
 • Business procesní inženýrství

Vzdělání

 2003 – 2008  Ph.D. Informační management
Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
 1997 – 2003 Ing. Výpočetní technika
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Projekty

2018 – 2019 Towards Data Stewardship in ELIXIR: Training & Portal: Implementační studie infrastruktury ELIXIR

 • Vedoucí řešitelského týmu ELIXIR CZ zodpovědného za vývoj portálu
2013 – 2016 Nástroje pro automatizaci Quality Assurance rozsáhlých Business Intelligence systémů a datových skladů: projekt TAČR TA03010964

 • Návrh, prototyp a vedení implementace a nasazení jazyka pro grafické zadávání podnikových pravidel.
2011 – 2015 Ochrana kulturního dědictví před povodněmi: projekt NAKI MK ČR DF11PO1OVV009

 • Procesní modelování, interní management IS infrastruktury, analýza, návrh a vývoj software podporujícího metodiky
2006 – 2011 Inteligentní nástroje pro znalostní management (IZMAN): projekt MŠMT ČR 2C06004

 • Hlavním vědecký pracovník sekce „Metodiky a nástroje“.
 2006 – 2008 Ambient Intelligence for Managerial Decision Support (AMIMADES): projekt GAČR 402/06/1325

 • Výzkum modelování business procesů a neostrosti

Nejdůležitější publikace

Monografie

 • Vaníček J., Papík M., Pergl R., Vaníček T.: Mathematical Foundations of Computer Science, Kernberg Publishing 2008, ISBN 978-80-87168-06-6

Odborné referáty

 • Pergl R., Tůma J.: OpenCASE – A Tool for Ontology-Centred Conceptual Modelling, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Lecture Notes in Business Information Processing, Springer Verlag, Berlin 2012
 • Pergl R.: Modelling and Prototyping of Business Applications based on Multilevel Domain-Specific Language, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Lecture Notes in Business Information Processing, pp. 173-191, Springer Verlag, Berlin 2011

 • Pergl R.: Supporting Enterprise IS Modelling using Ontological Analysis, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Lecture Notes in Business Information Processing, pp. 173-191, Springer Verlag, Berlin 2011

 • Struska Z., Pergl R.: BORM-points: Introduction and Results of Practical Testing In: ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS, vol. 24, pp. 590-599, SPRINGER-VERLAG 2009, ISBN 978-3-642-01346-1

 • Pícka M., Pergl R.: Gradual modeling of information system – Model of method expressed as transitions between concepts In: 8th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2006) Proceedings, INSTICC-INST SYST TECHNOLOGIES INFORMATION CONTROL & COMMUNICATION, 2006, ISBN 972-8865-43-0

Výbory a komise

Certifikace

Další projekty a praxe

 • IT hodnocení, sladění IT a business
 • Business procesní inženýrství
 • Znalostní inženýrství
 • Analýza, návrh a implementace webových a softwarových aplikací

Publikace

Pergl, R. (2018). ELIXIR CZ Data Management Questionnaire. FIT CTU / ELIXIR CZ. Retrieved from https://elixir-cz.fairdata.solutions
Wittenburg, P., Pergl Sustkova, H., Montesanti, A., Bloemers, S. M., de Waard, S. H., Musen, M. A., … Schultes, E. A. (2019). The FAIR Funder pilot programme to make it easy for funders to require and for grantees to produce FAIR Data. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1902.11162
Pergl, R. (2019). Conceptualisation: Chapters from Harmonising Enterprise and Software Engineering -- a Habilitation Thesis (Habilitation). Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology, Prague, Czech Republic. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/332274993_Conceptualisation_Chapters_from_Harmonising_Enterprise_and_Software_Engineering_--_a_Habilitation_Thesis
Pergl, R., Suchánek, M., Slifka, J., Knaisl, V., Hooft, R., & Kuzak, M. (2019). Data Stewardship Wizard (2019) (Vol. 2019). Presented at the ELIXIR All Hands Meeting 2019, Lisbon, Portugal: F1000 Research. https://doi.org/https://doi.org/10.7490/f1000research.1117037.1
Suchánek, M., & Pergl, R. (2019). Evolvability Evaluation of Conceptual-Level Inheritance Implementation Patterns. In PATTERNS 2019, The Eleventh International Conference on Pervasive Patterns and Applications (Vol. 2019, pp. 1–6). Venice, Italy: IARIA. Retrieved from https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=patterns_2019_1_10_78001
Pergl, R., & Tůma, J. (2012). OpenCASE - A tool for ontology-centred conceptual modelling. Lecture Notes in Business Information Processing, 112 LNBIP, 511–518.
Pergl, R. (2011). Modelling and Prototyping of Business Applications based on Multilevel Domain-Specific Language. In Lecture Notes in Business Information Processing (Vol. 88, pp. 173–191). London, UK.
Verdonck, M., Gailly, F., Pergl, R., Guizzardi, G., Martins, B., & Pastor, O. (2018). Comparing traditional conceptual modeling with ontology-driven conceptual modeling: An empirical study. Information Systems, 81. https://doi.org/10.1016/j.is.2018.11.009
Suchánek, M., & Pergl, R. (2018). Data Stewardship Wizard for Open Science. Presented at the Data a znalosti & WIKT 2018, Brno, Czech Republic. Retrieved from http://daz2018.fit.vutbr.cz
Suchánek, M., & Pergl, R. (2018). Towards Evolvable Documents with a Conceptualization-Based Case Study. International Journal on Advances in Intelligent Systems, 11(3+4), 212–223. Retrieved from http://www.iariajournals.org/intelligent_systems/tocv11n34.html
Rybola, Z., & Pergl, R. (2018). Towards OntoUML for Software Engineering: Optimizing Kinds and Subkinds Transformed into Relational Databases. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 31–45). Tallinn, Estonia: Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00787-4_3
Suchánek, M., & Pergl, R. (2018). Evolvable Documents – an Initial Conceptualization (pp. 39–44). Presented at the PATTERNS 2018, The Tenth International Conference on Pervasive Patterns and Applications, Barcelona, ES: IARIA.
Dvořák, O., Pergl, R., & Kroha, P. (2015). Confirmation Engine Design Based on PSI Theory. In 17th IEEE Conference on Business Informatics, Workshop on Cross-organizational and Crosscompany BPM (XOC-BPM) Lisbon.
Struska, Z., & Pergl, R. (2009). BORM-points: Introduction and Results of Practical Testing. In Lecture Notes in Business Information Processing (Vol. 24, pp. 590–599). Milan, Italy: Springer Berlin Heidelberg.
Nedvedova, K., & Pergl, R. (2015). Information Support Systems for Cultural Heritage Protection Against Flooding. In 25th International Cipa Symposium 2015 (Vol. 40–5, pp. 343–346). Gottingen: Copernicus Gesellschaft Mbh.
Nedvedova, K., & Pergl, R. (2013). Cultural Heritage and Floods Risk Preparedness. In Xxiv International Cipa Symposium (Vol. 40-5-W2, pp. 449–451). Gottingen: Copernicus Gesellschaft Mbh.
Nedvedova, K., & Pergl, R. (2013). Cultural Heritage and Flood. In Conference on Central Europe towards Sustainable Building (CESB13). Czech Technical Univ Prague.
Skotnica, M., van Kervel, S. J. H., & Pergl, R. (2017). A DEMO Machine - A Formal Foundation for Execution of DEMO Models. In Advances in Enterprise Engineering XI: 7th Enterprise Engineering Working Conference, EEWC 2017, Antwerp, Belgium, May 8-12, 2017, Proceedings (pp. 18–32). Cham: Springer International Publishing.
Dudok, E., Guerreiro, S., Babkin, E., Pergl, R., & Kervel, S. J. H. van. (2015). Enterprise Operational Analysis Using DEMO and the Enterprise Operating System. In Advances in Enterprise Engineering IX (pp. 3–18). Springer International Publishing.
Pícka, M., & Pergl, R. (2006). Gradual Modeling of Information System - Model of Method Expressed as Transitions Between Concepts. In ICEIS 2006 - Proceedings of the Eighth International Conference on Enterprise Information Systems: Databases and Information Systems Integration, Paphos, Cyprus, May 23-27, 2006 (pp. 538–541). Retrieved from 5
Merunka, V., Pergl, R., & Tůma, J. (2015). BORM-II and UML as Accessibility Process in Knowledge and Business Modelling. In New Trends in Networking, Computing, E-learning, Systems Sciences, and Engineering (pp. 1–6). Springer International Publishing.
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Instance-Level Modelling and Simulation Revisited. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 85–100). Valencia, Spain: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41638-5_6
Mráz, O., Náplava, P., Pergl, R., & Skotnica, M. (2017). Converting DEMO PSI Transaction Pattern into BPMN: A Complete Method. In Advances in Enterprise Engineering XI: 7th Enterprise Engineering Working Conference, EEWC 2017, Antwerp, Belgium, May 8-12, 2017, Proceedings (pp. 85–98). Cham: Springer International Publishing.
Podloucký, M., & Pergl, R. (2014). The Prefix Machine – a Formal Foundation for the BORM OR Diagrams Validation and Simulation. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 191, pp. 113–131). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Tuma, J., Merunka, V., & Pergl, R. (2014). Object-Oriented FSM-Based Approach to Process Modelling. In Modern Trends and Techniques in Computer Science (csoc 2014) (Vol. 285, pp. 597–606). Berlin: Springer-Verlag Berlin.
Jiménez, R. C., Kuzak, M., Alhamdoosh, M., Barker, M., Batut, B., Borg, M., … Crouch, S. (2017). Four simple recommendations to encourage best practices in research software. F1000Research, 6. https://doi.org/10.12688/f1000research.11407.1
Uhnák, P., & Pergl, R. (2016). The OpenPonk Modeling Platform. In Proceedings of the 11th Edition of the International Workshop on Smalltalk Technologies (pp. 14:1–14:11). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/2991041.2991055
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Rigid Sortal Types into Relational Databases. In Proceedings of {FedCSIS} 2016 (Vol. 8, pp. 1581–1591). Gdańsk, Poland: IEEE. https://doi.org/10.15439/2016F250
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Anti-Rigid Sortal Types into Relational Databases. In Model and Data Engineering (pp. 1–15). Aguadulce, Almería, Spain: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45547-1_1
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Introduction to the Transformation of OntoUML into Relational Databases. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. Ljubljana, Slovenia: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49454-8_5
Pergl, R. (2016). OntoUML UMLet palette v1.0. Retrieved from http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51859
Podloucký, M., Pergl, R., & Kroha, P. (2015). Revisiting the BORM OR Diagram Composition Pattern. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 231, pp. 102–113). Stockholm: Springer. https://doi.org/10.1007/2F978-3-319-24626-0_8
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Towards OntoUML for Software Engineering: From Domain Ontology to Implementation Model. In Proceedings of MEDI 2013 (Vol. 3rd, pp. 249–263). Amantea, Italy: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41366-7
Janeček, L., & Pergl, R. (2017). Analysing Functional Paradigm Concepts: The JavaScript Case. In Recent Advances in Information Systems and Technologies (pp. 882–891). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56535-4_86
Skotnica, M., Kervel, S. J. H. van, & Pergl, R. (2016). Towards the Ontological Foundations for the Software Executable DEMO Action and Fact Models. In Advances in Enterprise Engineering X (pp. 151–165). Funchal, Madeira: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39567-8_10
Pergl, R. (2011). Supporting enterprise IS modelling using ontological analysis. Lecture Notes in Business Information Processing, 88 LNBIP, 130–144.
Hooft, R., Pergl, R., Suchánek, M., & Gelder, C. van. (2018). Data Stewardship Wizard (poster). F1000Research, 7. https://doi.org/10.7490/f1000research.1115594.1
Náplava, P., & Pergl, R. (2015). Empirical Study of Applying the DEMO Method for Improving BPMN Process Models in Academic Environment. In 2015 IEEE 17th Conference on Business Informatics (Vol. 2, pp. 18–26). https://doi.org/10.1109/CBI.2015.12
Pergl, R. (2010). Feasibility study inputs based on requirements engineering. In Proceedings of the 6th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation (pp. 121–132). CEUR-WS. org.
Suchánek, M., Pergl, R., & Hooft, R. (2017). Data Stewardship Portal (poster). Presented at the ELIXIR CZ Annual Conference 2017, Třešť, Czech Republic. https://doi.org/10.7490/f1000research.1115691.1
Dvořák, O., Pergl, R., & Kroha, P. (2018). Affordance-driven Software Assembling. In Advances in Enterprise Engineering XII: 8th Enterprise Engineering Working Conference, EEWC 2018, Luxembourg, Luxembourg, Proceedings. Cham: Springer International Publishing.
Hornáčková, B., Skotnica, M., & Pergl, R. (2018). Exploring a Role of Blockchain Smart Contracts in Enterprise Engineering. In Advances in Enterprise Engineering XII: 8th Enterprise Engineering Working Conference, EEWC 2018, Luxembourg, Luxembourg, Proceedings. Cham: Springer International Publishing.
Suchánek, M., Pergl, R., Hooft, R., & Van Gelder, C. (2018). Data Stewardship Wizard (poster). Presented at the ELIXIR All Hands 2018, Berlin, Germany. https://doi.org/10.7490/f1000research.1115594.1