Ing. Robert Pergl, Ph.D.

 

Ing. Robert Pergl, Ph.D. Zaměřuje se na konceptuální modelování, softwarové a podnikové inženýrství a programovací jazyky.

Kontaktní informace

Všechny kontaktní informace můžete nalézt na Robertově stránce FIT.

Vize

Výzvy proměnlivosti a těžké uchopitelnosti reálného světa v kontrastu s organizovaností konceptualizace, matematiky a programování.

Zaměstnání

od 2011 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze: odborný asistent na katedře softwarového inženýrství

 • Výzkum na poli konceptuálního modelování, formálních metod a technik, softwarového inženýrství a programovacích jazyků
 • Vývojář a vedoucí vývoje software nástrojů podporujících výzkum
 • Budovatel spolupráce s průmyslem
 • Vedoucí skupin studentských projektů
 • Konzultant a manažer vývoje interních informačních systémů
 • Koordinátor Centra pro konceptuální modelování (CCMi)
 • Učitel předmětů zaměřených na konceptuální modelování
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
 2006 – 2011  Česká zemědělská univerzita v Praze: odborný asistent na katedře informačního inženýrství

 • Výzkum na poli informačního managementu a softwarového inženýrství
 • Vedoucí výzkumných projektů
 • Vývojář software nástrojů podporujících výzkum
 • Učitel předmětů zaměřených na teorii computer science, počítačové systémy a softwarové inženýrství
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
od 2008 Nezávislý IT konzultant

 • IT management a konzultace
 • Softwarové inženýrství
 • Podnikové inženýrství
2004 – 2008 Deloitte Advisory, s.r.o.: konzultant v oddělení Management Consulting

 • Hodnocení, konzultování a návrh informačních systémů
 • Sladění IT a business
 • Business procesní inženýrství

Vzdělání

 2003 – 2008  Ph.D. Informační management
Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
 1997 – 2003 Ing. Výpočetní technika
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Projekty

2018 – 2019 Towards Data Stewardship in ELIXIR: Training & Portal: Implementační studie infrastruktury ELIXIR

 • Vedoucí řešitelského týmu ELIXIR CZ zodpovědného za vývoj portálu
2013 – 2016 Nástroje pro automatizaci Quality Assurance rozsáhlých Business Intelligence systémů a datových skladů: projekt TAČR TA03010964

 • Návrh, prototyp a vedení implementace a nasazení jazyka pro grafické zadávání podnikových pravidel.
2011 – 2015 Ochrana kulturního dědictví před povodněmi: projekt NAKI MK ČR DF11PO1OVV009

 • Procesní modelování, interní management IS infrastruktury, analýza, návrh a vývoj software podporujícího metodiky
2006 – 2011 Inteligentní nástroje pro znalostní management (IZMAN): projekt MŠMT ČR 2C06004

 • Hlavním vědecký pracovník sekce „Metodiky a nástroje“.
 2006 – 2008 Ambient Intelligence for Managerial Decision Support (AMIMADES): projekt GAČR 402/06/1325

 • Výzkum modelování business procesů a neostrosti

Nejdůležitější publikace

Monografie

 • Vaníček J., Papík M., Pergl R., Vaníček T.: Mathematical Foundations of Computer Science, Kernberg Publishing 2008, ISBN 978-80-87168-06-6

Odborné referáty

 • Pergl R., Tůma J.: OpenCASE – A Tool for Ontology-Centred Conceptual Modelling, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Lecture Notes in Business Information Processing, Springer Verlag, Berlin 2012
 • Pergl R.: Modelling and Prototyping of Business Applications based on Multilevel Domain-Specific Language, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Lecture Notes in Business Information Processing, pp. 173-191, Springer Verlag, Berlin 2011

 • Pergl R.: Supporting Enterprise IS Modelling using Ontological Analysis, In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Lecture Notes in Business Information Processing, pp. 173-191, Springer Verlag, Berlin 2011

 • Struska Z., Pergl R.: BORM-points: Introduction and Results of Practical Testing In: ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS, vol. 24, pp. 590-599, SPRINGER-VERLAG 2009, ISBN 978-3-642-01346-1

 • Pícka M., Pergl R.: Gradual modeling of information system – Model of method expressed as transitions between concepts In: 8th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2006) Proceedings, INSTICC-INST SYST TECHNOLOGIES INFORMATION CONTROL & COMMUNICATION, 2006, ISBN 972-8865-43-0

Výbory a komise

Certifikace

Další projekty a praxe

 • IT hodnocení, sladění IT a business
 • Business procesní inženýrství
 • Znalostní inženýrství
 • Analýza, návrh a implementace webových a softwarových aplikací

Publikace

Suchánek, M., Mannaert, H., Uhnák, P., & Pergl, R. (2020). Bi-directional Transformation between Normalized Systems Elements and Domain Ontologies in OWL. In Proceedings of the 15th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering 2020 (Vol. 2020, pp. 74–85). Prague, Czech Republic: SCITEPRESS - Science and Technology Publications.
Ivanova, M., & Malyzhenkov, P. (2018). The Intellectual Dimension of IT-Business Alignment Problem: Alloy Application. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 332, pp. 153–168). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00787-4_11
Pergl, R. (2019). The Two Pillars. In Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (Vol. 1. KDIR, pp. 5–20). Wien: SCITEPRESS - Science and and Technology Publications.
Suchánek, M., & Slifka, J. (2019). Evolvable and Machine-Actionable Modular Reports for Service-Oriented Architecture. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 43–59). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_4
Suchánek, M. (2019). Designing an Ontology for Semantic Integration of Various Conceptual Models. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 3–17). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_1
Suchánek, M., & Pergl, R. (2019). Mapping UFO-B to BPMN, BORM, and UML Activity Diagram. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 82–98). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_7
Pergl, R., Hooft, R., Suchánek, M., Knaisl, V., & Slifka, J. (2019). “Data Stewardship Wizard”: A Tool Bringing Together Researchers, Data Stewards, and Data Experts around Data Management Planning. Data Science Journal, 18, 59. https://doi.org/10.5334/dsj-2019-059
Jones, S., Pergl, R., Hooft, R., Miksa, T., Samors, R., Ungvari, J., … Lee, T. (2019). Data Management Planning: How Requirements and Solutions are Beginning to Converge. Data Intelligence, 208–219. https://doi.org/10.1162/dint_a_00043
Šenkýř, D. (2019). SHACL Shapes Generation from Textual Documents. In R. Pergl, E. Babkin, R. Lock, P. Malyzhenkov, & V. Merunka (Eds.), Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 366, pp. 121–130). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35646-0_9
Verdonck, M., Gailly, F., Pergl, R., Guizzardi, G., Martins, B., & Pastor, O. (2018). Comparing traditional conceptual modeling with ontology-driven conceptual modeling: An empirical study. Information Systems, 81. https://doi.org/10.1016/j.is.2018.11.009
Pergl, R. (2018). ELIXIR CZ Data Management Questionnaire. FIT CTU / ELIXIR CZ. Retrieved from https://elixir-cz.fairdata.solutions
Wittenburg, P., Pergl Sustkova, H., Montesanti, A., Bloemers, S. M., de Waard, S. H., Musen, M. A., … Schultes, E. A. (2019). The FAIR Funder pilot programme to make it easy for funders to require and for grantees to produce FAIR Data. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1902.11162
Pergl, R. (2019). Conceptualisation: Chapters from Harmonising Enterprise and Software Engineering -- a Habilitation Thesis (Habilitation). Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology, Prague, Czech Republic. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/332274993_Conceptualisation_Chapters_from_Harmonising_Enterprise_and_Software_Engineering_--_a_Habilitation_Thesis
Pergl, R., Suchánek, M., Slifka, J., Knaisl, V., Hooft, R., & Kuzak, M. (2019). Data Stewardship Wizard (2019) (Vol. 2019). Presented at the ELIXIR All Hands Meeting 2019, Lisbon, Portugal: F1000 Research. https://doi.org/https://doi.org/10.7490/f1000research.1117037.1
Suchánek, M., & Pergl, R. (2019). Evolvability Evaluation of Conceptual-Level Inheritance Implementation Patterns. In PATTERNS 2019, The Eleventh International Conference on Pervasive Patterns and Applications (Vol. 2019, pp. 1–6). Venice, Italy: IARIA. Retrieved from https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=patterns_2019_1_10_78001
Pergl, R., & Tůma, J. (2012). OpenCASE - A tool for ontology-centred conceptual modelling. Lecture Notes in Business Information Processing, 112 LNBIP, 511–518.
Pergl, R. (2011). Modelling and Prototyping of Business Applications based on Multilevel Domain-Specific Language. In Lecture Notes in Business Information Processing (Vol. 88, pp. 173–191). London, UK.
Suchánek, M., & Pergl, R. (2018). Data Stewardship Wizard for Open Science. Presented at the Data a znalosti & WIKT 2018, Brno, Czech Republic. Retrieved from http://daz2018.fit.vutbr.cz
Suchánek, M., & Pergl, R. (2018). Towards Evolvable Documents with a Conceptualization-Based Case Study. International Journal on Advances in Intelligent Systems, 11(3+4), 212–223. Retrieved from http://www.iariajournals.org/intelligent_systems/tocv11n34.html
Rybola, Z., & Pergl, R. (2018). Towards OntoUML for Software Engineering: Optimizing Kinds and Subkinds Transformed into Relational Databases. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 31–45). Tallinn, Estonia: Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00787-4_3
Suchánek, M., & Pergl, R. (2018). Evolvable Documents – an Initial Conceptualization (pp. 39–44). Presented at the PATTERNS 2018, The Tenth International Conference on Pervasive Patterns and Applications, Barcelona, ES: IARIA.
Dvořák, O., Pergl, R., & Kroha, P. (2015). Confirmation Engine Design Based on PSI Theory. In 17th IEEE Conference on Business Informatics, Workshop on Cross-organizational and Crosscompany BPM (XOC-BPM) Lisbon.
Struska, Z., & Pergl, R. (2009). BORM-points: Introduction and Results of Practical Testing. In Lecture Notes in Business Information Processing (Vol. 24, pp. 590–599). Milan, Italy: Springer Berlin Heidelberg.
Nedvedova, K., & Pergl, R. (2015). Information Support Systems for Cultural Heritage Protection Against Flooding. In 25th International Cipa Symposium 2015 (Vol. 40–5, pp. 343–346). Gottingen: Copernicus Gesellschaft Mbh.
Nedvedova, K., & Pergl, R. (2013). Cultural Heritage and Floods Risk Preparedness. In Xxiv International Cipa Symposium (Vol. 40-5-W2, pp. 449–451). Gottingen: Copernicus Gesellschaft Mbh.
Nedvedova, K., & Pergl, R. (2013). Cultural Heritage and Flood. In Conference on Central Europe towards Sustainable Building (CESB13). Czech Technical Univ Prague.
Skotnica, M., van Kervel, S. J. H., & Pergl, R. (2017). A DEMO Machine - A Formal Foundation for Execution of DEMO Models. In Advances in Enterprise Engineering XI: 7th Enterprise Engineering Working Conference, EEWC 2017, Antwerp, Belgium, May 8-12, 2017, Proceedings (pp. 18–32). Cham: Springer International Publishing.
Dudok, E., Guerreiro, S., Babkin, E., Pergl, R., & Kervel, S. J. H. van. (2015). Enterprise Operational Analysis Using DEMO and the Enterprise Operating System. In Advances in Enterprise Engineering IX (pp. 3–18). Springer International Publishing.
Pícka, M., & Pergl, R. (2006). Gradual Modeling of Information System - Model of Method Expressed as Transitions Between Concepts. In ICEIS 2006 - Proceedings of the Eighth International Conference on Enterprise Information Systems: Databases and Information Systems Integration, Paphos, Cyprus, May 23-27, 2006 (pp. 538–541). Retrieved from 5
Merunka, V., Pergl, R., & Tůma, J. (2015). BORM-II and UML as Accessibility Process in Knowledge and Business Modelling. In New Trends in Networking, Computing, E-learning, Systems Sciences, and Engineering (pp. 1–6). Springer International Publishing.
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Instance-Level Modelling and Simulation Revisited. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 85–100). Valencia, Spain: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41638-5_6
Mráz, O., Náplava, P., Pergl, R., & Skotnica, M. (2017). Converting DEMO PSI Transaction Pattern into BPMN: A Complete Method. In Advances in Enterprise Engineering XI: 7th Enterprise Engineering Working Conference, EEWC 2017, Antwerp, Belgium, May 8-12, 2017, Proceedings (pp. 85–98). Cham: Springer International Publishing.
Podloucký, M., & Pergl, R. (2014). The Prefix Machine – a Formal Foundation for the BORM OR Diagrams Validation and Simulation. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 191, pp. 113–131). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Tuma, J., Merunka, V., & Pergl, R. (2014). Object-Oriented FSM-Based Approach to Process Modelling. In Modern Trends and Techniques in Computer Science (csoc 2014) (Vol. 285, pp. 597–606). Berlin: Springer-Verlag Berlin.
Jiménez, R. C., Kuzak, M., Alhamdoosh, M., Barker, M., Batut, B., Borg, M., … Crouch, S. (2017). Four simple recommendations to encourage best practices in research software. F1000Research, 6. https://doi.org/10.12688/f1000research.11407.1
Uhnák, P., & Pergl, R. (2016). The OpenPonk Modeling Platform. In Proceedings of the 11th Edition of the International Workshop on Smalltalk Technologies (pp. 14:1–14:11). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/2991041.2991055
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Rigid Sortal Types into Relational Databases. In Proceedings of {FedCSIS} 2016 (Vol. 8, pp. 1581–1591). Gdańsk, Poland: IEEE. https://doi.org/10.15439/2016F250
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of Anti-Rigid Sortal Types into Relational Databases. In Model and Data Engineering (pp. 1–15). Aguadulce, Almería, Spain: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45547-1_1
Rybola, Z., & Pergl, R. (2016). Towards OntoUML for Software Engineering: Introduction to the Transformation of OntoUML into Relational Databases. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. Ljubljana, Slovenia: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49454-8_5
Pergl, R. (2016). OntoUML UMLet palette v1.0. Retrieved from http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51859
Podloucký, M., Pergl, R., & Kroha, P. (2015). Revisiting the BORM OR Diagram Composition Pattern. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (Vol. 231, pp. 102–113). Stockholm: Springer. https://doi.org/10.1007/2F978-3-319-24626-0_8
Pergl, R., Sales, T. P., & Rybola, Z. (2013). Towards OntoUML for Software Engineering: From Domain Ontology to Implementation Model. In Proceedings of MEDI 2013 (Vol. 3rd, pp. 249–263). Amantea, Italy: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41366-7
Janeček, L., & Pergl, R. (2017). Analysing Functional Paradigm Concepts: The JavaScript Case. In Recent Advances in Information Systems and Technologies (pp. 882–891). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56535-4_86
Skotnica, M., Kervel, S. J. H. van, & Pergl, R. (2016). Towards the Ontological Foundations for the Software Executable DEMO Action and Fact Models. In Advances in Enterprise Engineering X (pp. 151–165). Funchal, Madeira: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39567-8_10