Bioinformatika aneb jak se dělá biologie v počítači?

Dovolujeme si Vás pozvat na Informatický večer FIT – Bioinformatika aneb jak se dělá biologie v počítači?, který se bude konat 22. 2. 2016 od 18:00 v posluchárně T9:111 (NB ČVUT).

Počítač se stal velmi mocným nástrojem v bádání biologů. Moderní biologie totiž produkuje enormní množství dat, která je třeba ukládat, kódovat a starat se o ně, ale především je interpretovat a analyzovat. A právě skloubení informatických postupů s biologickými vědami dalo vzniknout nové vědní oblasti známé pod názvem bioinformatika. Bioinformatika významným způsobem napomáhá při objevování podstaty a fungování přírody a představuje i velké naděje v boji s genetickými poruchami, nebezpečnými chorobami a dalšími výzvami dnešní společnosti.

Nutnost udržovat biologická data, podporovat přírodovědný výzkum a jeho poznatky přenášet do lékařství, zemědělství či biotechnologií si vyžádala vznik evropské infrastruktury ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information), která zastřešuje celou oblast práce s bioinformatickými a life science daty. V České republice vznikl velmi aktivní uzel ELIXIR-CZ. Představíme vám vizi a plány ELIXIR a ELIXIR-CZ a možnosti zapojení do projektů pro bioinformatiky i čisté informatiky. Na přednášce dále bude prezentován bakalářský a magisterský studijní obor Bioinformatika, který je společným dílem VŠCHT, FITu a Akademie věd ČR.

Vyvrcholením večera bude zajímavá praktická ukázka práce bioinformatika, kterou představí Dr. Pačes. Hostem přednášky bude Ing. Robert Pergl, Ph.D., který představí zapojení výzkumé skupiny CCMi při Katedře softwarového inženýrství FIT ČVUT do ELIXIR-CZ.

Informatický večer - Bioinformatika