Alfa nakladatelství

Kvalita knižních publikací není minulostí

Je naší radostí, že můžeme konstatovat, že jsme našli skvělého partnera pro publikování našich odborných knih. Naše odborné publikace jsou velmi náročné na redakční zpracování a sazbu. Na základě hodnocení kvality odborných knih bylo vybráno nakladatelství Alfa. Knihy z nakladatelství Alfa vynikají pečlivým profesionálním zpracováním ve všech částech výrobního procesu knižní publikace. Nakladatelství zajišťuje distribuci knihy po celé České a Slovenské republice do 24 hodin od vydání.

Nakladatelství Alfa splňuje požadavky na renomované vědecké nakladatelství, dle požadavků komise Úřadu vlády ČR – RIV a disponuje renomovanými členy vědecké a ediční rady: prof. Ing. Jaroslav Jirásek, DrSc., prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc., prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc., prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D., prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. a prof. Ing. Milan Malý, CSc.

Nakladatelství Alfa má téměř stoletou tradici ve vydávání odborných knih. Ředitel Patrik Janda je nejen uznávaný odborník na teorii řízení, ale především významný nakladatel. Navazuje na nakladatelskou tradici svého předka Bohumila Jandy, který založil nakladatelství Sfinx v roce 1918 a ELK v roce 1935. Bohumil Janda byl významný národní obrozenec, nakladatel, knihkupec, překladatel a lexikograf. V nakladatelství vycházely monumentální díla jako Encyklopedie výkonnosti nebo Československá vlastivěda. Bohumil Janda byl přispěvatelem časopisu Vesmír nebo Věda a život. Již v roce 1979 psal o elektronických médiích v článku: Budoucnost knihy ve světě elektronických médií, Typografia.

V nakladatelství Alfa vyšly knihy významných českých autorů odborných knih, např. Martin Papík, Robert Pergl, Tomáš Vaníček, Jaroslav Antonín Jirásek, Petr Robejšek, Jiří Plamínek, Milan Malý, Petr Parma, Eduard Bakalář, Václav Cílek. Mezi zahraniční autory patří Francis Fukuyama, David L. Dotlich, Steven D. Levitt, Henry Hazlitt, Don Fuller, John Adair, David Chambarlain.

Kontakty:
ceo@alfaknihy.cz
http://www.alfaknihy.cz