Ing. Martin Molhanec, CSc.

Martin Molhanec, MSc, PhD, je odborný asistent na katedře elektrotechnologie, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika. V současné době přednáší architekturu softwarových systémů, software pro řízení projektů, technologie řízení projektů a analýzu a návrh webových informačních systémů. Vedl více než sto bakalářských a diplomových prací.

Jeho výzkumné zájmy nyní zahrnuje konceptuální, objektové a datové modelování, ontologie, řízení projektů, řízení rizik, softwarové inženýrství a aplikovaná informatika. Publikuje přes 60 prací v místních nebo mezinárodních konferencí, například ISSE, EOMAS, HAICTA a ISD mezi ostatními. Je členem programových výborů místních a mezinárodních konferencí, a to EOMAS, CT a WESOA. Také pravidelně (od roku 2005) přednáší na Letní škole OZE v Patrasu, Řecko.

Podílel se na několika výzkumných projektech podporovaných Grantovou agenturou České republiky nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, například „Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektrizačních soustav„, „FMEA z bezolovnaté procesu pájení ontologie založený“, „Diagnostics fotovoltalických systémů„, „rozhodování a řízení pro výrobu“ a „metodický rámec pro kontinuální modelem řízené inženýrství v konkrétním vývoji software aplikací„. Dále působil jako analytik a konzultant u některých komerčních projektů vedených českými softwarovými společnostmi. Nakonec je také členem technické komise TNK 42 pro výměnu dat Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Publikace

Molhanec, M. (2012). Enterprise Systems Meet Social BPM. In Advanced Information Systems Engineering Workshops (pp. 413–424). Springer Berlin Heidelberg.
Merunka, V., & Molhanec, M. (2011). BORM: Agile Modelling for Business Intelligence. In Business Intelligence and Agile Methodologies for Knowledge-Based Organizations: Cross-Disciplinary Applications. IGI Global.
Molhanec, M., & Mach, P. (2012). Quality management from the perspective of model based Project Management framework. In 2012 35th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE) (pp. 237–241). https://doi.org/10.1109/ISSE.2012.6273079
Molhanec, M., Zhuravskaya, O., Povolotskaya, E., & Tarba, L. (2011). The ontology based FMEA of lead free soldering process. In 2011 34th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE) (pp. 267–273). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISSE.2011.6053871
Molhanec, M. (2011). Some Reasoning Behind Conceptual Normalisation. In Information Systems Development (pp. 517–525). Springer.
Molhanec, M. (2011). Conceptual normalisation formalised. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (pp. 159–172). Springer Berlin Heidelberg.
Molhanec, M. (2009). A contribution to user interface modelling based on graph transformations approach. In Proceedings of the International Workshop on Enterprises & Organizational Modeling and Simulation (p. 14). ACM.
Molhanec, M. (2008). User Interface Modelling Based on the Graph Transformations of Conceptual Data Model. EOMAS 2008, 79.