Ing. Martin Molhanec, CSc.

Martin Molhanec, MSc, PhD, je odborný asistent na katedře elektrotechnologie, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika. V současné době přednáší architekturu softwarových systémů, software pro řízení projektů, technologie řízení projektů a analýzu a návrh webových informačních systémů. Vedl více než sto bakalářských a diplomových prací.

Jeho výzkumné zájmy nyní zahrnuje konceptuální, objektové a datové modelování, ontologie, řízení projektů, řízení rizik, softwarové inženýrství a aplikovaná informatika. Publikuje přes 60 prací v místních nebo mezinárodních konferencí, například ISSE, EOMAS, HAICTA a ISD mezi ostatními. Je členem programových výborů místních a mezinárodních konferencí, a to EOMAS, CT a WESOA. Také pravidelně (od roku 2005) přednáší na Letní škole OZE v Patrasu, Řecko.

Podílel se na několika výzkumných projektech podporovaných Grantovou agenturou České republiky nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, například „Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektrizačních soustav„, „FMEA z bezolovnaté procesu pájení ontologie založený“, „Diagnostics fotovoltalických systémů„, „rozhodování a řízení pro výrobu“ a „metodický rámec pro kontinuální modelem řízené inženýrství v konkrétním vývoji software aplikací„. Dále působil jako analytik a konzultant u některých komerčních projektů vedených českými softwarovými společnostmi. Nakonec je také členem technické komise TNK 42 pro výměnu dat Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Publikace