CCM je nyní CCMI

V rámci reorganizace vědeckovýzkumných skupin na FIT se skupina CCM rozrostla, především o implementační skupinu. Jsme tedy nyní Centre for Conceptual Modelling and Implementations. Detaily o nové struktuře a též shrnutí dosavadní činnosti lze najít v prezentaci CCMI, která zazněla u příležitosti ustavujícího zasedání CCMI dne 7.10.2015.

CCMI zasedání