3. výroční setkání CCMi

V pondělí 7. 11. 2016 jsme se sešli na již 3. výročním setkání Centra pro konceptuální modelování a implementace. Každý účastník v úvodní formální části setkání prezentoval o sobě, své aktivitě v minulém akademickém roce i plány na ten aktuální. Poté jsme se seznamovali s novými členy a diskutovali nad různými tématy z oblasti konceptuálního modelování, softwarového inženýrství, spolupráce s ostatními subjekty, výzkumu a výuky.

CCMi setkání 2016

CCMi 2016

OpenPonk na ESUG’16

Dne 24. 8. 2016 prezentovali Robert Pergl a Peter Uhnák článek o naší otevřené modelovací platformě OpenPonk, dříve známé jako DynaCASE, na letošním ročníku konference ESUG (European Smalltalk User Group), která se konala u nás v Praze na ČVUT, v rámci bloku IWST (International Workshop on Smalltalk Technologies). I pokud jste na konferenci nezavítali nebo prezentaci nestihli, tak máte možnost si ji prohlédnout zde.

esug-openponk

Hned další den Peter Uhnák prezentoval samotnou platformu OpenPonk v rámci hlavního programu konference ESUG 2016. Samozřejmě i tuto prezentaci si můžete prohlédnout zde.

openponk-esug16

Pozvánka na ESUG 2016

Srdečně Vás zveme na letošní ročník konference skupiny evropských uživatelů Smalltalku (European Smalltalk Users’ Group), kterou letos hostíme přímo na ČVUT v Praze. Událost se bude konat již brzy, konkrétně od 22. do 26. srpna, proto neváhejte s registrací. Jedná se také o skvělou příležitost pro studenty, můžete se registrovat jako dobrovolníci s komentářem „local student volunteer“.

ESUG logo

Více informací o akci včetně registrace naleznete na stránkách ESUG.

Těšíme se na viděnou na ESUG’16!

Hledáme vývojáře IS FIT

Hledáme studenty pro vývoj našeho IS FIT, který vyvíjíme společně s CZM, např. systém Zavěrečné práce:

BPM Developer job

Vývoj v BPM obnáší především programování v jazyku JavaScript (serverová i klientská část), integrace na perzistentní úložiště a integrace s dalšími systémy na FIT nebo ČVUT. Procesy se zakreslují v BPMN notaci přizpůsobené IBM.

Navštívili jsme Formetis Consultants

FormetisFormetis Consultants, náš holandský průmyslový partner a sponzor, pozval studenty pracující na tématech enterprise engineering do jejich centrály v Bextelu, Nizozemsku. Prezentovali jsme naši práci a na oplátku jsme dostali cennou zpětnou vazbu i podporu CEO Stevena van Kervela. Na náš pokrok se přijel podívat také Prof. Jan Dietz. Probíraná témata byla:

  • The CIAO! App – diplomová práce Bc. Romana Lánského zaměřená na návrh jednoduché aplikace pro zasílání zpráv a správu úkolů založené na teorii PSI a implementaci prototypu.
  • Transformace DEMO modelů do BPMN – diplomová práce Bc. Ondřeje Mráze, která navazuje na práci Ing. Štěpána Hellera: snaha přivést striktnost metody DEMO do světa BPMN a naopak, poskytující intuitivní vizualizaci DEMO transakcí.
  • Probíhající práce na Action Model ve Formetis DEMO Engine vytvářené Bc. Markem Skotnicou v rámci jeho diplomové práce.
  • Bc. Peter Uhnák prezentoval náš projekt DynaCASE a diskutovali jsme součinnost s DEMO Engine.

IMG_1077

IMG_1019

Měli jsme také velmi příjemnou společenskou akci se skvělým belgickým pivem :-). Děkujeme Vám, Formetis, za Vaši milou podporu a pohostinnost!

Máš zájem? Podívej se na nabízená témata a/nebo kontaktuj robert.pergl@fit.cvut.cz

Bioinformatika aneb jak se dělá biologie v počítači?

Dovolujeme si Vás pozvat na Informatický večer FIT – Bioinformatika aneb jak se dělá biologie v počítači?, který se bude konat 22. 2. 2016 od 18:00 v posluchárně T9:111 (NB ČVUT).

Počítač se stal velmi mocným nástrojem v bádání biologů. Moderní biologie totiž produkuje enormní množství dat, která je třeba ukládat, kódovat a starat se o ně, ale především je interpretovat a analyzovat. A právě skloubení informatických postupů s biologickými vědami dalo vzniknout nové vědní oblasti známé pod názvem bioinformatika. Bioinformatika významným způsobem napomáhá při objevování podstaty a fungování přírody a představuje i velké naděje v boji s genetickými poruchami, nebezpečnými chorobami a dalšími výzvami dnešní společnosti.

Nutnost udržovat biologická data, podporovat přírodovědný výzkum a jeho poznatky přenášet do lékařství, zemědělství či biotechnologií si vyžádala vznik evropské infrastruktury ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information), která zastřešuje celou oblast práce s bioinformatickými a life science daty. V České republice vznikl velmi aktivní uzel ELIXIR-CZ. Představíme vám vizi a plány ELIXIR a ELIXIR-CZ a možnosti zapojení do projektů pro bioinformatiky i čisté informatiky. Na přednášce dále bude prezentován bakalářský a magisterský studijní obor Bioinformatika, který je společným dílem VŠCHT, FITu a Akademie věd ČR.

Vyvrcholením večera bude zajímavá praktická ukázka práce bioinformatika, kterou představí Dr. Pačes. Hostem přednášky bude Ing. Robert Pergl, Ph.D., který představí zapojení výzkumé skupiny CCMi při Katedře softwarového inženýrství FIT ČVUT do ELIXIR-CZ.

Informatický večer - Bioinformatika